Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii interweniuje w sprawie łódzkich uczennic, którym grozi wydalenie ze szkoły.

KPH wysłała pisma w sprawie wydarzeń w IX LO w Łodzi do dyrekcji szkoły, kuratorium i Ministerstwa Eduakcji Narodowej z prośbą o interwencję w sprawie. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”: http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,89316,7715563,Wyleca_ze_szkoly_za_zdjecia__na_ktorych_sie_obejmuja_.html

Oto treść pisma do MEN:

Warszawa, 6 kwietnia 2010 r.

Pani Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
al. Jana Christiana Szucha 25
00-918 Warszawa
                                                

Szanowna Pani Minister,

     W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji osób homo-, bi- i transseksualnych, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie postępowania dyrekcji IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi, wobec dwóch uczennic tejże szkoły. Według dyrekcji szkoły uczennice pozując do autorskich zdjęć zamieszczonych w internecie obejmując się, manifestują swą orientację seksualną, a jako osoby niepełnoletnie i uczennice w/w liceum nie mają do tego prawa. Dyrekcja zasugerowała uczennicom usunięcie zdjęć z internetu lub zmianę szkoły.    

Pani wicedyrektor szkoły Barbara Obrębska powołała się w swoich poglądach na statut szkoły, w którym obowiązki ucznia są wyraźnie określone w § 7 „…Uczeń ma obowiązek: godnie reprezentować szkołę, dbać o jej wizerunek i dobre imię;…”. Należy w tym miejscu podkreślić, że statut IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego nakłada obowiązki nie tylko na wychowanków szkoły. W § 3 statut szkoły konstytuuje cele i zadania liceum „Celem szkoły jest zapewnienie młodzieży wszechstronnego rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, duchowo-moralnym, psychicznym i fizycznym, w szczególności zaś: wychowanie młodzieży w duchu humanizmu, poszanowania, zasad demokracji  i tolerancji, przestrzegania uniwersalnego systemu wartości etyczno-moralnych”. Pragnę przypomnieć, iż Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, a w świetle obowiązujących od tego czasu w Polsce Traktatu ustawiającego Wspólnotę Europejską (art. 13) oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (21 ust. 1), zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu m. in. orientację seksualną.  
     
W związku z powyższym serdecznie proszę o podjęcie stosownej interwencji w powyższej sprawie, aby w przyszłości uniknąć podobnych wydarzeń, a uczniom zapewnić bezpieczną przestrzeń otwartości i tolerancji.

Będę szczególnie wdzięczna za informacje jakie konkretne kroki zostały podjęte w celu przeciwdziałania takich wydarzeń w przyszłości. Kampania Przeciw Homofobii posiada duże doświadczenie w zakresie edukacji o różnorodności i tolerancji. Jeśli byłaby Pani zainteresowana współpracą z nami w tym zakresie, proszę o kontakt.

Liceum Ogólnokształcące jest placówką edukacyjną finansowaną z funduszy całego społeczeństwa, powinno wspierać postawy tolerancyjne i promujące różnorodność wśród uczniów. Szkoła powinna być miejscem zrozumienia i dialogu, a nie promocji nienawiści, dyskryminacji  i nietolerancji.

Z poważaniem,

Marta Abramowicz
Prezeska Zarządu
Kampania Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?