Wesprzyj KPH

KPH interweniuje w sprawie litewskiej propozycji prawnej zakazującej „agitowania za homoseksualnymi, biseksualnymi i poligamicznymi związkami”.

Warszawa, 22 czerwca 2009

Szanowny Pan Valdas Adamkus
Prezydent Republiki Litewskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Wzywamy Pana Prezydenta do zastosowania prawa weta wobec ustawy przyjętej 16 czerwca 2009 roku przez litewski Sejm wprowadzającej zmiany do ustawy o ochronie nieletnich, która w artykule 4, punkt 14 zakazuje „agitowania za homoseksualnymi, biseksualnymi i poligamicznymi związkami”.
Nowe prawo doprowadzi do absurdu, gdyż każda informacja publiczna będąca „agitacją” stosunków homoseksualnych i biseksualnych będzie uważana za mającą negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, rozwój fizyczny, intelektualny i moralny nieletnich!
   Jest Pan Prezydentem kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, która w Traktacie Amsterdamskim w artykule 6a zakazała „wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.” Przyjęcie takiej ustawy narazi Republikę Litewską na sankcje prawne i co równie ważne zaszkodzi reputacji Pana kraju.
   Oprócz prawa wspólnotowego nowy przepis łamie zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (wolność, słowa, wolność przekonań) oraz Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a także Konwencję Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych (swobodę myśli, przekonań).
   Jednak co dla nas najważniejsze nowa ustawa stygmatyzuje litewską społeczność lesbijek, gejów i biseksualistów, sugerując szkodliwość ich związków, a nawet samą informację o takich związkach. Zgodnie ze współczesną nauką i wiedzą medyczną homoseksualizm, ani biseksualizm nie jest odstępstwem od normy. W każdym społeczeństwie, także litewskim funkcjonują lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transgenderowe.
   W kraju demokratycznym – do jakiego aspiruje Litwa – nie można stygmatyzować i wykluczać żadnej grupy społecznej! Lesbijki i geje zasługują na taki sam szacunek twórców prawa, jak wszyscy inni obywatele Republiki Litewskiej.
   Panie Prezydencie to w Pana rękach jest wolność wypowiedzi i przekonań na Litwie! Prosimy nie zawieść litewskiej demokracji i społeczeństwa!

W imieniu Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii
Tomasz Szypuła
Wiceprezes

Do wiadomości: Sz. P. Egidijus Meil175″

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?