Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii wzięła udział w I roboczej konferencji Koalicji Na Rzecz Równych Szans, zorganizowanej z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) 19 kwietnia 2010 roku w Warszawie.

Koalicja Na Rzecz Równych Szans jest zrzeszeniem nieformalnym 33 organizacji pozarządowych.
 
Na spotkaniu omówione zostały cele, zasady i formy działania Koalicji, ponadto omówiono kwestie obecnego kształtu i etapu prac nad ustawą o równym traktowaniu. Poruszono problem braków w polskim prawie regulacji antydyskryminacyjnych, których Polska nie implementowała do polskiego systemu prawnego mimo ponagleń ze strony Komisji Europejskiej. Podczas spotkania dyskutowano również nad stanowiskiem Koalicji w sprawie przyszłego urzędu ds. równego traktowania i polityki rządu na temat prawa antydyskryminacyjnego. Obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych debatowali na temat dobrych praktyk z zakresu współpracy z przedstawicielami rządu w obszarze kształtowania  prawa antydyskryminacyjnego – swoim doświadczeniem podzielili się Wanda Nowicka z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Krystyna Mrugalska oraz Barbara Ewa Abramowska z Polskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych oraz Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat dalszych planów Koalicji w sprawie lobbingu na rzecz wprowadzenia przez rząd polski przepisów antydysryminacyjnych w takim kształcie w jakim postulują od wielu lat uczestniczące w Koalicji organizacje pozarządowe. Uczestnicy wyrazili chęć dalszej współpracy i wymiany informacji o prowadzonych pracach legislacyjnych administracji publicznej nad ustawą o równym traktowaniu, której wprowadzenie po polskiego porządku prawnego leży w interesie wszystkich zaangażowanych organizacji.     

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?