15 stycznia 2016

Konferencja „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy”: ZNP, KPH

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii zapraszają do uczestnictwa w konferencji „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy”. Konferencja odbędzie się w dn. 11-12 lutego w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Cele konferencji:

  • Prezentacja publikacji: „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” zawierająca opis funkcjonalnych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji działań antydyskryminacyjnych oraz prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z potrzebami szkół i zobowiązaniami płynącymi z Ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
  • Podsumowanie działań projektu „Równa szkoła – bez dyskryminacji  i przemocy” w zakresie innowacyjnych rozwiązań edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole.
  • Przedstawienie i dyskusja na temat deklaracji etyki (kodeksu etycznego) nauczyciela opracowanego przez środowiska nauczycielskie ZNP.

Konferencja jest skierowana do osób pracujących w systemie edukacji formalnej na poziomie samorządowym, kuratoriów, ośrodków doskonalenia nauczycieli, jak i dyrektorów, dyrektorek, pedagogów, pedagożek, nauczycieli i nauczycielek.

Formularz rejestracyjny

Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Zwrot kosztów będzie odbywać się na podstawie biletów (tylko 2 klasa). Dla osób podróżujących samochodem organizatorzy będą zwracać koszty do wysokości najtańszego biletu na tej trasie.

Program konferencji

Miejsce:
Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa, Sala Kolumnowa

Zakwaterowanie:
Hotel Ibis Budget w Warszawie, ul. Zagórna 1

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11.00 pierwszego dnia i zakończy się o 14.00 drugiego dnia.

W trakcie pierwszego dnia konferencji, przedstawimy treści publikacji: „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” zawierająca opis funkcjonalnych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji działań antydyskryminacyjnych oraz prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z potrzebami szkół i zobowiązaniami płynącymi z Ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Usłyszymy o podjętych działaniach w szkołach biorących udział w projekcie „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” z perspektywy kadry nauczającej, kierującej, mentorów szkół z ramienia KPH, a także z perspektywy uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt. Zaprezentowana zostanie także deklaracja etyki (kodeksu etycznego) nauczyciela ZNP opracowanego przez środowiska nauczycielskie ZNP.

Drugiego dnia konferencji osoby uczestniczące będą miały możliwość zapoznania się z szerszą perspektywa zjawiska dyskryminacji w środowisku szkolnym i zapoznać się z pracą organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają dyskryminacji w środowisku szkolnym. Podczas konferencji będzie także możliwość poznania perspektywy przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia działań antydyskryminacyjnych z poziomy instytucjonalnego na przykładzie działań Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osobą kontaktową jest Vyacheslav Melnyk (+48 797 148 488; [email protected])

Projekt „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” (E1/1829) jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner