Wesprzyj KPH

Konferencja „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Kampanię Przeciw Homofobii odbędzie się w dn. 11-12 lutego w Warszawie.

Cele konferencji:

  • Prezentacja publikacji: „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” zawierająca opis funkcjonalnych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji działań antydyskryminacyjnych oraz prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z potrzebami szkół i zobowiązaniami płynącymi z Ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.
  • Podsumowanie działań projektu „Równa szkoła – bez dyskryminacji  i przemocy” w zakresie innowacyjnych rozwiązań edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole.
  • Przedstawienie i dyskusja na temat deklaracji etyki (kodeksu etycznego) nauczyciela opracowanego przez środowiska nauczycielskie ZNP.

Konferencja jest skierowana do osób pracujących w systemie edukacji formalnej na poziomie samorządowym, kuratoriów, ośrodków doskonalenia nauczycieli, jak i dyrektorów, dyrektorek, pedagogów, pedagożek, nauczycieli i nauczycielek.

Program konferencji

 

W trakcie pierwszego dnia konferencji, przedstawimy treści publikacji: „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” zawierająca opis funkcjonalnych rozwiązań w zakresie planowania i realizacji działań antydyskryminacyjnych oraz prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej zgodnie z potrzebami szkół i zobowiązaniami płynącymi z Ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Usłyszymy o podjętych działaniach w szkołach biorących udział w projekcie „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” z perspektywy kadry nauczającej, kierującej, mentorów szkół z ramienia KPH, a także z perspektywy uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt. Zaprezentowana zostanie także deklaracja etyki (kodeksu etycznego) nauczyciela ZNP opracowanego przez środowiska nauczycielskie ZNP.

Drugiego dnia konferencji osoby uczestniczące będą miały możliwość zapoznania się z szerszą perspektywa zjawiska dyskryminacji w środowisku szkolnym i zapoznać się z pracą organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają dyskryminacji w środowisku szkolnym. Podczas konferencji będzie także możliwość poznania perspektywy przeciwdziałania dyskryminacji i wsparcia działań antydyskryminacyjnych z poziomy instytucjonalnego na przykładzie działań Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt „Równa szkoła – bez dyskryminacji i przemocy” (E1/1829) jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?