Wesprzyj KPH

W związku z sytuacją zarejestrowaną w wideo umieszczonym przez Rafalalę na jednym z serwisów społecznościowych, w którym werbalnie atakuje nastolatkę, Kampania Przeciw Homofobii  chce podkreślić, że jako organizacja zajmująca się ochroną prawa człowieka, sprzeciwiamy się i potępiamy każdą formę  przemocy i agresji niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej sprawcy lub sprawczyni.

Naszym zadaniem, jako osób dorosłych, jest ochrona dzieci i młodzieży, które w przestrzeni publicznej powinny czuć się bezpiecznie. Na osobach dorosłych leży szczególna odpowiedzialność w stosunku do dzieci. Transfobiczne zachowania dzieci i młodzieży nie są i nigdy nie będą usprawiedliwieniem do stosowania przemocy wobec nich.

Apelujemy, aby przy okazji incydentu z udziałem Rafalali, powstrzymywać się przed transfobicznymi komentarzami. Za nieodpowiednie uważamy określanie osoby utożsamiającej się z płcią żeńską jako mężczyzny. To nie powinno mieć miejsca. Fakt iż, sprawczynią przemocy jest osoba transpłciowa nie może być wykorzystywany do usprawiedliwienia transfobicznych zachowań.

Zwracamy się również do osób piastujących funkcje publiczne, aby z uwagi na swój autorytet społeczny, zrezygnowały z języka nienawiści komentując incydent z udziałem Rafalali. Jak wynika z badań opublikowanych w raporcie „Sytuacja osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015 – 2016” wśród osób LGBT, to właśnie osoby transpłciowe najczęściej spotykają się z agresją werbalną, bo aż 73,7 proc. Przyzwolenie na transfobiczny język w stosunku do Rafalali może odbić się negatywnie na osobach transpłciowych w ogóle.

Przestrzegamy też przed wydawaniem osądów na temat społeczności LGBT w oparciu o zachowania jednej osoby, w tym przypadku Rafalili. Wyciąganie wniosków na temat osób LGBT w oparciu o zachowania jednostki to prosta droga do budowania  nieprawdziwego i krzywdzącego obrazu na temat tej grupy.

Mamy również nadzieję, że funkcjonariusze policji zajmujący się sprawą będą respektować to, iż Rafalala jest osobą utożsamiającą się z płcią żeńską, a ewentualne działania wymiaru sprawiedliwości będą wolne od uprzedzeń, które mamy obawy mogą się pojawić z uwagi na tożsamość płciową Rafalali.

Jednocześnie apelujemy do mediów, aby te nie upubliczniały wizerunku nastolatki bez jej zgody jak i bez zgody  jej opiekunów prawnych. Sytuacja, która spotkała dziewczynkę wiąże się z dużym obciążenie psychicznym. Dlatego za nieetyczne uważamy umieszczanie na stronach serwisów informacyjnych wideo pozwalające na rozpoznania nastolatki.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?