Wesprzyj KPH

Prokuratura stawia zarzuty kierowniczce działu kadr IKEA, bo sprzeciwiła się homofobii w pracy. Powodem zwolnienia mężczyzny nie były poglądy religijne – jak wskazują niektórzy – a nazywanie homoseksualności dewiacją i cytowanie fragmentów Starego Testamentu, które mówią o tym, że osoby homoseksualne należy karać śmiercią. W sprawę zaangażowała się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która pracowniczce IKEA postawiła zarzut „ograniczania praw pracowniczych ze względu na wyznanie”. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydały: Koalicja na rzecz Równych Szans, Koalicja CSR Watch oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jednym z sygnatariuszy oświadczenia jest KPH.

Organizacje, które podpisały się pod stanowiskiem stoją na stanowisku, że pracodawca zrealizował ciążące na nim obowiązki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy:

Brak reakcji stanowiłby przyzwolenie i niebezpieczny wyłom w systemie ochrony praw człowieka pracownic i pracowników, ich poczuciu bezpieczeństwa i godności, byłby naruszeniem wewnętrznych norm i reguł obowiązujących w Grupie IKEA, zasad współżycia społecznego, jak również stanowiłby podstawę odpowiedzialności prawnej pracodawcy. Obowiązek moralny i prawny reagowania na dyskryminację i nawoływanie do przemocy wobec drugiego człowieka spoczywa na wszystkich nas, a na pracodawcy w szczególności” – czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie podpisane pod oświadczeniem organizacje obawiają się tzw. efektu mrożącego – prowadzenie postępowania karnego wobec osoby realizującej obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji może zniechęcać innych pracodawców do podejmowania skutecznych działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania w miejscu pracy.

Treść oświadczenia dostępna jest TUTAJ

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?