Wesprzyj KPH

W dniu 22 lutego 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich Kampanii Przeciw Homofobii. W biurze KPH zebrały się osoby członkowskie, aby głosować nad zmianami w statucie organizacji oraz wybrać władze na kolejną dwuletnią kadencję.

Zmiany w dotychczasowym statucie oraz nowy plan strategiczny na lata 2014-2017, na którym od kilku miesięcy trwają prace porządkują i systematyzują działania organizacji, skupiając się jednocześnie na pięciu priorytetowych obszarach merytorycznych: bezpieczeństwie osób LGBT, życiu rodzinnym, sytuacji młodzieży LGBT w systemie edukacji formalnej, ochronie zdrowia oraz budowie poparcia społecznego dla praw osób LGBT. Nowe zapisy statutowe gwarantują ponadto demokratyczność i przejrzystość procesów decyzyjnych w KPH.

Wybrany został zarząd Kampanii Przeciw Homofobii na kolejną kadencję w składzie: Agata Chaber – Prezes Zarządu, Mirosława Makuchowska – Wiceprezeska, Vyacheslav Melnyk – Sekretarz Zarządu oraz Zofia Jabłońska, Katarzyna Remin i Magdalena Świder – Członkinie Zarządu. ‘Cieszy nas obecność w składzie zarządu zarówno osób z bardzo dużym doświadczeniem w aktywizmie i pracy organizacji, jak i osób nowych – z otwartą głową i śmiałymi pomysłami. Podobnie jak w zeszłej kadencji w zarządzie zasiadają osoby o różnych orientacjach seksualnych i tożsamościach płciowych – to dla nas bardzo ważne, aby różne punkty widzenia były reprezentowane – różnorodność jest wartością, która pozwala tworzyć nową jakość działania .’ – komentuje Agata Chaber.

Nowe organy: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Dyscyplinarny będą pełnić swoje funkcje przez okres dwuletniej kadencji.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?