Wesprzyj KPH

KPH interweniuje w sprawie zachowania strażników miejskich w Warszawie. 

Warszawa, dnia 19 września 2009 r.

Pan
Zbigniew Leszczyński
Komendant Warszawskiej Straży Miejskiej
ul. Czerniakowska 130/132
00-454 Warszawa

Szanowny Panie,

W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób homo-, bi-, i transseksualnych, zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję i wyjaśnienie okoliczności sprawy bulwersującego zachowania strażników miejskich w dniu 14 września br. wobec osób homoseksualnych.
Do prawników kierowanej przez mnie organizacji wpłynęła skarga na dyskryminacyjne zachowania podległych Panu Komendantowi funkcjonariuszy, którzy wieczorem 14 września br. mieli obrazić i naruszyć nietykalność cielesną osoby przebywającej w Parku Skaryszewskim. Jak wynika z naszych ustaleń, osoba która zgłosiła swoją skargę do naszej organizacji, była obrażana homofobicznymi wyzwiskami (pedał, zboczeniec, nienormalny,  itd.), straszona i co więcej, została uderzona przez jednego ze strażników. Strażnicy miejscy pomimo stanowczej prośby osoby poszkodowanej nie wylegitymowali się swoimi służbowymi danymi.  
Powyższe zachowanie nie mieści się w żadnych granicach określonych przez polskie prawo. Strażnicy miejscy są zobowiązani do wykonywania swoich czynności w sposób neutralny i z poszanowaniem praw człowieka i jego godności. Dopuszczając się obrażania i bicia osoby legitymowanej przekraczają swoje uprawnienia i tym samym łamią prawo.  
Przypadek ten (opisany także ostatnio przez ogólnopolskie media), nie jest pierwszą tego typu sprawą zgłoszoną do prawników naszej organizacji. W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka podobnych zgłoszeń od osób w podobny sposób potraktowanych w miejscach publicznych przez podległych Pan funkcjonariuszy.  

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wnikliwe zbadanie w/w opisanej sprawy oraz w razie potwierdzenia się zarzutów, wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec odpowiedzialnych za tę sytuację funkcjonariuszy.
Wyżej wymieniona sprawa pokazuje, że warszawska Straż Miejska, to organizacja, w której niezbędne jest podniesienie świadomości w obszarze praw człowieka oraz standardów antydyskryminacyjnych. Z chęcią spotkam się z Panem Komendantem, aby przedyskutować tę sytuację w szerszym gronie (np. z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, innych organizacji pozarządowych) celem ustalenia długofalowej polityki Straży Miejskiej w obszarze poszanowania praw człowieka.

Z poważaniem

Marta Abramowicz
Prezeska Zarządu

Do wiadomości:
1. Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent miasta Stołecznego Warszawy; 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5  
2. Pan dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich; Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
3. Elżbieta Radziszewska, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania; 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?