Wesprzyj KPH

W maju 2012 r. Kampania Przeciw Homofobii (KPH), zwróciła uwagę Ministerstwa Zdrowia oraz prosiła o podjęcie działań w kierunku zmiany treści dotyczących kwestii LGBT znajdujących się w programie nauczania obowiązującym w Centrum Kształcenia Podyplomowego dla Pielęgniarek i Położnych.

Wg ekspertów KPH treści dotyczące kwestii LGBT zawarte w rozporządzeniu były niezgodne z obecnym stanem wiedzy i stały w sprzeczności z międzynarodowymi standardami wytycznymi m.in. przez Międzynarodowej Organizację Zdrowia.

Treści zawarte w programach nauczania znajdowały ponadto odzwierciedlenie w pytaniach egzaminacyjnych. Np. w sesji wiosennej 2011 w części pielęgniarstwo ginekologiczne widniało pytanie 88:
“Niektórzy homoseksualiści są szczególnie niebezpieczni społecznie, ponieważ uwodzą osobników:
A. z nieprawidłowym popędem płciowym,
B. uprawiających prostytucję,
C. w wieku dojrzałym,
D. w młodzieńczym wieku.”

Po kilku miesięcznej współpracy KPH oraz CKPPiP program został szczegółowo omówiony, a treści zmienione przez zespół ekspercki (Agata Loewe-KPH, Małgorzata Olszewska- CKPPiP) a następnie zrecenzowany i zatwierdzony przez Pania Konsultant Lucynę Jędrzejowską oraz Profesora Zbigniewa Lew-Starowicza.

Komunikat CKPPIP w tej sprawie można znaleźć tutaj.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?