Wesprzyj KPH

Dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli i nauczycielek, święto osób, które pełnią niezwykle ważną rolę życiowych przewodników i przewodniczek przekazujących młodym osobom intelektualny dorobek poprzednich pokoleń. Zadaniem nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń jest nie tylko realizacja zadań dydaktycznych, ale również (jeśli nie przede wszystkim) przygotowanie młodych osób do budowania społeczeństwa, w którym wszyscy są tak samo ważni.

Kampania Przeciw Homofobii priorytetowo traktuje współpracę z osobami i instytucjami systemu edukacji formalnej. W ten szczególny dzień chcemy złożyć wyrazy uznania osobom, z którymi współdzielimy naszą wizję Polski. Polski jako kraju, w którym prawa człowieka są respektowane, a każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne. Bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy od niezwykle ważnej deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok ten został zadedykowany „Otwartej szkole” – „[…] takiej, która wymyka się rutynie, oferuje współpracę, zaprasza do działania. Jest przyjazna, bezpieczna, bez dyskryminacji i homofobii, wspierająca uczniów i rodziców”. Stoi przed nami jeszcze wiele wyzwań, na które powinniśmy być przygotowani i przygotowane. Musimy pamiętać, że szkoła jest bezpieczna i przyjazna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy każdy i każda czuje się w niej jak w domu, niezależnie od stopnia sprawności, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego czy statusu społecznego.

Przypominamy, że skuteczny proces dydaktyczny może przebiegać jedynie w takich warunkach, które każdemu uczniowi i każdej uczennicy gwarantują poszanowanie własnej tożsamości oraz bezpieczeństwo w życiu szkolnym, społecznym oraz w sieci. Gratulujemy szkołom, placówkom edukacyjnym, instytucjom kontrolującym i prowadzącym, osobom zaangażowanym w prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, w tym kadrze nauczycielskiej, administracyjnej, rodzicom oraz uczniom i uczennicom, którzy wartości te uznają za priorytetowe. Życzymy wielu sukcesów w podejmowanych działaniach!

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?