05 lipca 2009

Dyskryminacja w pracy. Prawnicy KPH proszą o kontakt

Grupa Prawna KPH poszukuje przypadków dyskryminacji w zatrudnieniu. 

Grupa Prawna KPH prosi o kontakt osoby pozostające w związkach
jednopłciowych, które w miejscu zatrudnienia mają zagwarantowane przez
swoich pracodawców dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie
obejmujące swoim działaniem partnerów/partnerek tej samej płci.
Pamiętaj!
Takie działania pracodawcy są niezgodne z przepisami Kodeksu pracy i
stanowią dyskryminację z powodu orientacji seksualnej. Jeżeli chcesz
zmienić tę sytuację, skontaktuj się z prawnikami KPH, którzy mają
doświadczenie (i kilka sukcesów na swoim koncie) w tego typu sprawach. W
razie potrzeby zapewniamy anonimowość.
Adres kontaktowy [email protected]