Wesprzyj KPH

Dyskusja wokół raportu Polskiej Koalicji Social Watch pt. „Rozwój społeczny”.

Godz. 17.00, 26 lutego 2010
Krytyka Polityczna
Ul. Nowy Świat 63, Warszawa

Czy wzrost produktu krajowego brutto, wskaźnik ekonomicznego  sukcesu,
jest odpowiednim miernikiem poziomu rozwoju społecznego?

Jaka wizja strategii rozwoju społecznego wyłania się z polskiej debaty publicznej?

Czy wizja rozwoju społecznego, jaka pojawia się w rządowym raporcie „Polska 2030”, pokrywa się z oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa obywatelskiego?

Czy polityka państwa jest spójna z wartościami wyrażonymi w Konstytucji RP,
w szczególności czy dąży do „urzeczywistnienia zasad sprawiedliwości społecznej” (Art.2)?

Te i podobne kwestie chcielibyśmy poddać  dyskusji w gronie  organizacji pozarządowych, teoretyków i praktyków nauk społecznych  oraz ekspertów rządowych.

Zapraszamy do rozmowy.

Nie ma rozwoju społecznego bez poszanowania praw człowieka. Prawa człowieka nie powinny stawać się orężem jakiejkolwiek polityki społecznej czy gospodarczej, powinny pozostać celem samym w sobie. Więcej: prawo do godnego życia jest podstawowym prawem człowieka, jedynym z całego katalogu, jakie nie podlega ograniczeniom
ze względu na inne wartości chronione prawem. (…)

[fragmenty wprowadzenia do Raportu]

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?