Wesprzyj KPH

Najpierw przyszli po komunistów. Nie prostestowałem, bo nie byłem komunistą. Potem przyszli po związkowców. Nic nie mówiłem, bo nie byłem związkowcem. Potem przyszli po Żydów. Nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie został już nikt, kto mógłby protestować.

Pamiętając o słowach pastora Niemöllera, w czasie kiedy w Polsce działy się rzeczy, w które nikt wcześniej nie wierzył, postanowiliśmy stworzyć projekt „Ciebie też to dotyczy. Reaguj na dyskryminację!”. Jest to tym ważniejszy projekt, że koncentrujemy się w nim nie tylko na orientacji seksualnej, ale też na przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne oraz religię i wyznanie.

Pierwszą i najważniejszą częścią projektu było stworzenie portalu MultiKulti – portalu o tolerancji i różnorodności. Na portalu znalazły się artykuły, reportaże, wywiady poświęcone edukacji o różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, religię i wyznanie oraz orientację seksualną. Poprzez portal pokazujemy, że w Polsce jest wiele osób, które pracują na rzecz tolerancji, często są one nikomu nie znane i nie chwalą się tym, co robią, a przecież tak wiele możemy się od nich nauczyć. Na MultiKulti profesorowie psychologii i socjologii opowiadają w przystępny sposób skąd się bierze nienawiść i co zrobić, żeby Polacy polubili tych „innych”.
Zresztą przeczytajcie sami: www.multikulti.org.pl
Portal istnieje w sieci od 16 listopada 2007 i jest na bieżąco aktualizowany. W tym dniu „Gazeta Wyborcza” opublikowała „Grę w życie” promującą portal.
Obejrzyj.

Gra jest świetnym materiałem edukacyjnym – polecamy dla nauczycieli i rodziców. W grę online można wciąż zagrać na portalu. Można też zamówić bezpłatnie wersję papierową w KPH: publikacje@kph.org.pl

Drugą częścią projektu była konferencja „Świat naprawiać, czyli jak uczyć o różnorodności”, na którą zaprosiliśmy nauczycieli i edukatorów z organizacji pozarządowych. Nie było teorii – sama praktyka: najlepsze projekty z całej Polski przedstawione przez ludzi, którzy je stworzyli i wprowadzili w czyn. O tym co im się udało zmienić mówili m.in. Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Marzanna Pogorzelska (I LO w Kędzierzynie-Koźlu), Beata Maliszkiewicz (Towarzystwo Kształcenia Alternatywnego z Opola), Łukasz Ługowski (Kąt – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii), Piotr Laskowski (Wielokulturowe Liceum Humanistyczne) i Piotr Choroś (Ośrodek Brama Grodzka w Lublinie). Uczestnicy konferencji byli zgodni, że potrzeba więcej takich spotkań, aby można było dzielić się doświadczeniami i uczyć się od innych.

Projekt został zrealizowany w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich i współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Koordynacja: Marta Abramowicz

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?