Wesprzyj KPH

Walne Zgromadzenie KPH przyjęło apel w sprawie przestępstw z nienawiści oraz mowy nienawiści. 

Warszawa, 22 lutego 2009 r.

APEL WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII  W SPRAWIE KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA DO POLSKIEGO KODEKSU KARNEGO PRZEPISÓW PENALIZUJĄCYCH PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI ORAZ MOWĘ NIENAWIŚCI  
(PROJEKT)

Działając jako najwyższy organ statutowy organizacji, zwracamy się z apelem do odpowiednich instytucji publicznych, szczególnie tych, których ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wszystkim przebywającym na terytorium RP, o podjęcie skutecznych i szybkich działań na rzecz walki z homofobią. Uważamy, że jednym z koniecznych instrumentów efektywnej polityki w tym zakresie jest wprowadzenie do kodeksu karnego przepisów penalizujących przestępstwa motywowane homofobią i nienawiścią. Uważamy, że obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie w sposób niewystarczający przeciwdziałają temu zjawisku. Wiedza na temat przypadków homofobicznej nienawiści zebrana przez cały okres działania naszego Stowarzyszenia, a także osobiste doświadczenia wielu z nas pokazują, że aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim bez względu na ich orientację seksualną, należy dokonać odpowiednich zmian w prawie karnym.
Dlatego apelujemy o wprowadzenie odpowiednich zmian do
–  art. 119 § 1 kodeksu karnego gdzie karalne stałoby się stosowanie przemocy i gróźb ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciowa,
– art. 256 § 2 i 3 kodeksu karnego, gdzie karalne stałoby się rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących wywołać nienawiść na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej,   
– art. 257 kodeksu karnego, gdzie penalizowane byłoby publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
Apelujemy również do innych organizacji pozarządowych o aktywne włączenie się w działania na rzecz jak najszybszego wprowadzenia tych przepisów w życie.
Uważamy, że zmiany te są niezbędnym i koniecznym minimum, które mogą zapewnić skuteczniejszą ochronę przed przemocą i nienawiścią.  

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?