29 stycznia 2018

Akademia Zdrowia LGBTI – wideo

Akademia Zdrowia LGBTI to cykl wirtualnych spotkań z ekspertami i ekspertkami z zakresu medycyny, psychologii, prawa, ale także z osobami interpłciowymi i transpłciowymi. Edukacyjne webinaria poświęcone takim tematom jak komunikacja z pacjentem, zdrowie psychiczne, zdrowie osób transpłciowych, zdrowie osób interpłciowych, prawa pacjenta LGBTI.

dr Agata Loewe

dr Agata Loewe – psychoterapeutka, seksuolożka, edukatorka seksualna i trenerka szkoleń, aktywistka na rzecz Pozytywnej Seksualności. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej i Społecznej Psychologii międzykulturowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Doctor of Philosophy in Human Sexuality (PhD).

 

 

Kitty Anderson

Kitty Anderson – aktywistka na rzecz osób interpłciowych na Islandii. Jest jedną z osób założycielskich islandzkiego stowarzyszenia na rzecz osób interpłciowych “Intersex Island”, którego od 2014 roku jest przewodniczącą. Pełni również funkcję sekretarza zarządu Organisation Intersex. W 2015 roku została wybrana członkinią zarządu Samtökin 78 – The National Queer Organisation of Iceland, a od 2016 roku zarządza międzynarodowym sekretariatem organizacji. W 2016 przejęł funkcję przewodniczącej Biura Praw Człowieka na Islandii, w którego zarządzie zasiadała od 2015 roku.

Krzysztof Nowosielski

dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski – specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Jest kierownikiem Zakładu Seksuologii i Planowania Rodziny w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Zajmuje się badaniem funkcji seksualnych kobiet ze szczególnym uwzględnieniem modeli reakcji seksualnych. Jest autorem 58 prac klinicznych, autorem i współautorem 19 rozdziałów w książkach polskich, 4 rozdziałów zagranicznych w wydawnictwie anglojęzycznym i współautorem 1 monografii z dziedziny seksuologii. W chwili obecnej jest również członkiem Polskiego, Europejskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Seksuologicznego oraz Seksuologii Polskiej, a także recenzentem w międzynarodowych czasopismach medycznych w tym The Journal of Sexual Medicine.

 

Anna Mazurczak

adw. Anna Mazurczak – adwokatka, członkini Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, obecnie naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; specjalizuje się w dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową; współautorka raportu “Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej” (RPO, 2013), “Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej” (Kampania Przeciw Homofobii, 2016) i “LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne” (PZWL, 2016).

 

Edyta BakerEdyta Baker – transpłciowa kobieta w trakcie korekty płci, z zawodu – dziennikarka. Ma wieloletnie doświadczenie jako aktywistka działająca na rzecz osób transpłciowych i środowisk LGBT. Uczestniczy w polskim ruchu transaktywistycznym od jego początków w 2004-2005 r. Związana z Fundacją Trans-Fuzja – pierwszą i przez długi czas jedyną polską organizacją na rzecz osób transpłciowych – od jej założenia w 2008 r., obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. W pracy aktywistycznej zajmuje się bezpośrednią pomocą osobom transpłciowym, rzecznictwem i działalnością medialną oraz pracą edukacyjną i szkoleniową (prowadziła m.in. szkolenia i wykłady na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Śląskim Uniwersytecie Medycznym).