Wesprzyj KPH

Żywa Biblioteka to innowacyjna koncepcja dialogu społecznego. Jej siła tkwi w prostocie: zakłada spotkanie i rozmowę z Innym/Inną – Żywą Książką. Wchodząc do Żywej Biblioteki, osoba uczestnicząca może wybrać ze specjalnego katalogu Tytuł, który ją zainteresuje, np. Osobę w spektrum autyzmu, Osobę Transpłciową, Syryjczyka, Amazonkę, Osobę Głuchą czy Osobę z doświadczeniem uchodźstwa. Żywe Książki to żywe historie ludzi, których dzięki rozmowie możemy poznać i lepiej zrozumieć. 22 czerwca wrocławianie i wrocławianki będą mogli wypożyczyć Żywe Książki i porozmawiać o ich unikalnym doświadczeniu. KPH objęło matronat nad wydarzeniem.

Skandynawska metoda naukowym okiem

Żywa Biblioteka miała swój początek w Danii w 2000 roku. W Polsce obecna jest od 2007 i od początku realizuje ją wrocławska Mediateka. W 2023 roku stała się obiektem zainteresowania naukowego. W tym roku ukazała się książka Kamili Prociów „Żywa Biblioteka: Uczenie się (o) Inności w Społecznościach Praktyki” będąca efektem zrealizowanych badań społecznych. Jest to pierwsza w Europie i jedna z pierwszych na świecie tak obszerna publikacja naukowa poświęcona Żywej Bibliotece.

Badania skupiają się na praktycznym aspekcie oraz refleksji dotyczącej Żywej Biblioteki jako metodzie spotkania z Innymi/Innością. Projekt badawczy otworzył przestrzeń do rozmowy dla osób z grup mniejszościowych, organizatorów_ek Żywych Bibliotek oraz osób badawczych. Poprzez wywiady, obserwacje i analizę danych zastanych, badaczka odkryła bogactwo doświadczeń osób zaangażowanych w tę unikalną praktykę, co stanowiło istotną część jej badań. Wspomniana publikacja to połączenie nie tylko praktycznej wiedzy na temat metody, ale również naukowego dyskursu uczenia się (o) inności, obywatelskości i sferze publicznej.

W stronę społeczeństwa włączającego

Badania wykazały, że Żywa Biblioteka nie tylko stymuluje dialog społeczny, ale także jest kontekstem społecznego uczenia się, gdzie osoby uczestniczące mogą nabywać nowe perspektywy, refleksyjnie analizować swoje postawy oraz rozwijać empatię. Żywa Biblioteka, która przyciąga uczestników i uczestniczki z różnych środowisk i grup, staje się miejscem, gdzie ludzie mogą wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami, a zarazem zdobywać wiedzę o inności, co przyczynia się do budowy bardziej inkluzywnych i zrównoważonych społeczności.

Z badań wynika, że w trakcie spotkań Żywych Książek z czytelnikami/czytelniczkami dochodzi do interakcji, w których negocjowane są zarówno kwestie językowe, jak i normy społeczne oraz stereotypy związane z doświadczaniem inności. W tym kontekście, dialog staje się narzędziem budowania relacji między ludźmi oraz kształtowania świadomości społecznej. Analizując różnorodność biografii i doświadczeń Żywych Książek, badaczka zauważa, że negocjacje w Żywej Bibliotece dotyczą również narracji społecznych, politycznych oraz oczekiwań społecznych wobec inności. Oznacza to, że Żywa Biblioteka jest impulsem do realnej zmiany społecznej.

Praktyka, czyli o tegorocznej edycji

22 czerwca w godz. 12:00-20:00 zapraszamy do Mediateki, gdzie każda odwiedzająca osoba będzie mogła wypożyczyć na rozmowę Żywą Książkę, czyli przedstawiciela/kę mniejszości kulturowej, etnicznej, religijnej, społecznej, zawodowej borykających się ze stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem.

Żywa Książka, Czytelniczka/Czytelnik ma prawo: być traktowana/y z szacunkiem, zadać każde pytanie, nie odpowiedzieć na pytanie, zakończyć rozmowę, jeśli chce.

Wypożyczenia będą odbywać się na terenie Mediateki (pl. Teatralny 5, Wrocław), a czas pojedynczej rozmowy to 30 minut. Będzie można porozmawiać z takimi osobami, jak m.in.: Amazonka – kobieta po mastektomii, Ateista, Były Więzień, Ciemnoskóry Polak, Dorosłe Dziecko Alkoholika, Gej, Osoba niebinarna, Osoba niesłysząca z implantem ślimakowym, Policjant, Uchodźczyni z Donbasu, Ukrainka, Mama dziecka z niepełnosprawnością, Osoba chorująca na schizofrenię, Osoba w spektrum autyzmu, Syryjczyk, Trzeźwa alkoholiczka, Osoba HIV, Trans Kobieta, Transseksualny Mężczyzna.

Organizacjami odpowiedzialnymi za wydarzenie są: Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu – Mediateka oraz Stowarzyszenie Diversja.

Śledź na bieżąco nowości związane z wydarzeniem

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?