11 sierpnia 2016

Zdrowie osób LGBT – weź udział w badaniu

Jesteś osobą, która ze względu na swoją orientacje seksualną, bądź tożsamość płciową jest wykluczona z rynku pracy (bądź ma do niego ograniczony dostęp), ma niepewną sytuacje mieszkaniową (bądź trudności z wynajmem), ma słabe zdrowie psychiczne, doświadcza przemocy w rodzinie (i np. musi korzystać z hostelu interwencyjnego), jest narażona na izolację społeczną lub jest osobą z niepełnosprawnością? Weź udział w badaniu zleconym przez Komisję Europejską.

Badanie jest obecnie realizowane w wielu krajach Unii Europejskiej takich jak: Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania oraz Polska.

Celem projektu jest umożliwienie opracowania i wdrożenia działań prowadzących do poprawy stanu zdrowia i dostępu do usług opieki zdrowotnej osób odizolowanych i bezbronnych lub zagrożonych izolacją.

Za udział w badaniu przewidziano rekompensatę finansową w wysokości 30 zł (w postaci bonów). Wypełnienie ankiety zajmuje max. 10 min. 

W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy o kontakt z Marcinem Rodzinką: [email protected], tel. 22 423 64