Wesprzyj KPH

Wróć

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wojciecha Cejrowskiego

W związku z wypowiedzią Wojciecha Cejrowskiego opublikowaną w Newsweeku nr 47/2013, KPH złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W związku z wypowiedzią Wojciecha Cejrowskiego opublikowaną w wywiadzie dla czasopisma Newsweek (47/2013) Kampania Przeciw Homofobii złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

We wspomnianym wyżej wywiadzie Wojciech Cejrowski znany z homofobicznych wypowiedzi tym razem nie tylko wielokrotnie obraża osoby LGBT, ale również  nawołuje do popełnienia przestępstwa i publicznie je pochwala (art.255 § 1 i § 3):

„…należy palić takie pomniki  [przypis. Tęczą na placu Zbawiciela], należy zwalczać wszelkimi sposobami, nielegalnymi również…”.

Za niedopuszczalne uważamy publiczne wygłaszanie treści, które w  jednoznaczny sposób nawołują do popełnienia czynów zabronionych. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest również homofobiczny kontekst tej wypowiedzi: podpalenie Tęczy na pl. Zbawiciela oraz powtarzające się ataki na organizacje działające na rzecz osób nieheteroseksualnych stanowią sygnał i swoistą groźbę wobec społeczności LGBT w Polsce. Ich celem jest zastraszenie obywateli i obywatelek oraz pokazanie, że zdaniem sprawców tych ataków i, jak pokazuje wywiad, również Wojciecha Cejrowskiego, dla osób LGBT i ich rodzin w społeczeństwie nie ma miejsca. Takie wypowiedzi i akty budują poczucie zagrożenia, a w demokratycznym Państwie nie może być miejsca na publiczne wykluczanie i terroryzowanie.

Organy ścigania powinny potraktować tę sprawę z należytą powagą i pociągnąć Wojciecha Cejrowskiego do odpowiedzialności. Zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest bowiem wysłanie jasnego sygnału o bezprawności i niedopuszczalności tego typu wypowiedzi 

w debacie publicznej.

Ubolewamy jednocześnie nad tym, że luki w Kodeksie karnym (brak przesłanek orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w artykułach dotyczących przestępstw z nienawiści) nie pozwalają wymiarowi sprawiedliwości na dostrzeżenie homofobicznej motywacji tego czynu. Niszczenie przedmiotów eksponowanych w miejscach publicznych,  które są związane lub kojarzone z dana grupą mniejszościową (tak jak Tęcza na Placu Zbawiciela) są szkodliwe nie tylko ze względu na straty materialne, ale również (a być może przede wszystkim) ze względu na przesłanie jakie takie akty za sobą niosą legitymizując wykluczanie, izolację, groźby i zastraszenie osób tylko ze względu na ich przynależność do marginalizowanej grupy. Niedostrzeganie przez wymiar sprawiedliwości  tego wymiaru przestępstwa sprzyja pomijaniu ogromnego wymiar szkód społecznych jakie niosą ze sobą przestępstwa z nienawiści.

„Żadne poglądy nie mogą być usprawiedliwieniem dla pochwalania i nawoływania do popełnienia przestępstwa. Wolność słowa ma swoje granice, granice prawa, które w tym przypadku zostały ewidentnie przekroczone. Wojciech Cejrowski nie stoi ponad prawem i mamy nadzieję, że organy ścigania podejmą odpowiednie kroki, aby pociągnąć go do odpowiedzialności.” – komentuje Mirosława Makuchowska wiceprezeska Kampanii Przeciw Homofobii.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?