Wesprzyj KPH

Walne Zgromadzenie stowarzyszenia KPH wybrało nowy zarząd. Anna Maria Szymkowiak, Urszula Jakubowska, Agnieszka Kulikowska, Marcin Rodzinka, Dorota Stobiecka i Szczepan Czaplewski to osoby, które będą zarządzać organizacją przez najbliższe dwa lata.

Kampania Przeciw Homofobii jest organizacją o ugruntowanej pozycji – silną, stabilną, od lat z sukcesami walczącą o prawa osób LGBT+ w Polsce zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Jednym z filarów stowarzyszenia, na którym KPH opiera swoją działalność, jest zarząd. Są to osoby eksperckie w swoich dziedzinach, które łączą siły, aby budować Polskę ludzi równych praw. Osobami współprzewodniczącymi wybranego w czerwcu 2022 roku zarządu KPH zostały: Anna Maria Szymkowiak i Urszula Jakubowska. Rolę skarbniczki objęła Agnieszka Kulikowska. Sekretarzem zarządu został wybrany Marcin Rodzinka. Osobami członkowskimi – Szczepan Czaplewski i Dorota Stobiecka.

Gratulując nowemu zarządowi dziękujemy osobom, które tworzyły ostatni zarząd, czyli Dawidowi Pawlinie, Miko Czerwińskiemu, Annie Marii Szymkowiak, Dorocie Stobieckiej i Marcinowi Rodzince.

Anna Maria Szymkowiak – współprzewodnicząca zarządu KPH

Prezeska i fundatorka Fundacji Akceptacja, ratowniczka, społeczniczka, aktywistka zorientowana na wsparcie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Stawia mosty pomiędzy osobami z różnych środowisk i społeczności w oparciu o wzajemny szacunek, aby wspólnie przeciwdziałać dyskryminacji, przemocy i niesprawiedliwości ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, uzależnienia, bezdomność czy pochodzenie etniczne. To druga kadencja Anny w zarządzie KPH.

Urszula Jakubowska – współprzewodnicząca zarządu KPH

Od 2018 roku członkini pracowniczych sieci dla osób LGBT+. W latach 2020 – 2022 przewodnicząca Pracowniczej Grupy LGBT+ w Citibank Europe PLC. Od 2022 członkini grupy Diversity and Inclusion w ING Hubs Poland. Absolwentka Queer Studies UW. Przez wiele lat odpowiedzialna za muzykę na platformie KPH w trakcie Parad Równości w Warszawie. To jej pierwsza kadencja w zarządzie KPH.

Agnieszka Kulikowska – skarbniczka zarządu KPH

Starsza Partnerka w międzynarodowej firmie Page Executive zajmującej się rekrutacją osób na funkcje dyrektorskie i role w ramach lokalnych, regionalnych i globalnych zarządów, którą pomogła wprowadzić na polski rynek w 2014 roku. Globalna Liderka Sieci Ambasadorów/ek Różnorodności i Inkluzywności w Page Executive. Członkini lokalnego zarządu największej firmy rekrutacji stałych w Polsce, Michael Page, z która jest związana od 15 lat. Od lat zaangażowana w działania na rzecz różnorodności i inkluzywności, przywództwa kobiet i praw osób LGBT+ na forum firm i korporacji. W zarządzie KPH od 2022 roku.

Marcin Rodzinka-Verhelle – sekretarz zarządu KPH

Specjalista zdrowia publicznego, wieloletni pracownik organizacji pozarządowych w Polsce i zagranicą. Autor wielu artykułów i tekstów na temat potrzeb zdrowotnych oraz dyskryminacji osób LGBT+ w ochronie zdrowia. Przez kilka lat pracował w KPH, gdzie odpowiadał za rzecznictwo w obszarze zdrowia osób LGBT+. W przeszłości prowadził Instytut Podkarpacki, regionalna organizację pozarządową. Obecnie pracuje w europejskiej organizacji reprezentującej środowisko lekarskie w Brukseli. To jego kolejna kadencja w zarządzie KPH.

Dorota Stobiecka – osoba członkowska zarządu KPH

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się edukacją nieformalną począwszy od działań ekologicznych, przez konkursy wiedzowe z zakresu humanistyki, po organizację polsko – niemieckiej wymiany młodzieży. Aktywistka równościowa, sojuszniczka wykluczanych. Prezeska My, Rodzice – stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA działającego na rzecz widoczności i poszanowania praw społeczności. Dorota została wybrana do zarządu już po raz trzeci.

Szczepan Czaplewski – osoba członkowska zarządu KPH

Absolwent slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Z KPH związany jako wolontariusz od 2018 roku gdzie pracował m.in. przy akcji społecznej Tęczowy Piątek i Projekcie MOVE.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?