Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii oraz Krajowe Centrum ds. AIDS mają zaszczyt zaprosić na trzydniowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO PRACOWNIKÓW SZEROKO POJĘTYCH SŁUŻB SPOŁECZNYCH

w szczególności do pracowników i pracowniczek Domów Dziecka, Świetlic Socjoterapeutycznych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Adopcyjnych, Organizacji Pozarządowych, pracowników i pracowniczek socjalnych, nauczycieli i nauczycielek Wychowania do Życia w Rodzinie, pedagogów i pedagożek, wychowawców i wychowawczyń wszelkich placówek młodzieżowych, pracowników i pracowniczek Służby Penitencjarnej, psychologów i psycholożek, edukatorów i edukatorek seksualnych, kuratorów i kuratorek sądowych społecznych i zawodowych, kuratorów i kuratorek rodzinnych i innych.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wszystkich osób, które poprzez swoją pracę zawodową mają realny wpływ na kształtowanie się wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie zmniejszania ryzyka zakażenia HIV w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży oraz populacji o zwiększonej liczbie zachowań ryzykownych, a także – na podniesienie jakości życia osób żyjących z HIV i ich bliskich.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki HIV/AIDS, jak również szeroką wiedzą popartą certyfikatami. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod pracy grupowej (warsztat, dyskusja) oraz w formie wykładów.Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin szkolenia, to 21-23 maja 2012 r. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii na ul. Solec 30 w Warszawie. Koszt wyżywienia oraz noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Godziny szkolenia: 9.00-17.00

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszenia najpóźniej do 13. Maja 2012 r., o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku odwołania uczestnictwa w szkoleniu prosimy o poinformowanie organizatorów najpóźniej w terminie 5 dni od rozpoczęcia szkolenia.

Koordynatorka: Agata Loewe adres e – mail: aloewe@kph.org.pl,tel.: 606 63 17 45

Szkolenie jest współfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w trakcie szkolenia oraz materiały edukacyjne.Pobierz kartę zgłoszenia

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?