05 maja 2012

Zaproszenie na szkolenie “Chcę wiedzieć”

Kampania Przeciw Homofobii oraz Krajowe Centrum ds. AIDS mają zaszczyt zaprosić na trzydniowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO PRACOWNIKÓW SZEROKO POJĘTYCH SŁUŻB SPOŁECZNYCH

w szczególności do pracowników i pracowniczek Domów Dziecka, Świetlic Socjoterapeutycznych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Ośrodków Adopcyjnych, Organizacji Pozarządowych, pracowników i pracowniczek socjalnych, nauczycieli i nauczycielek Wychowania do Życia w Rodzinie, pedagogów i pedagożek, wychowawców i wychowawczyń wszelkich placówek młodzieżowych, pracowników i pracowniczek Służby Penitencjarnej, psychologów i psycholożek, edukatorów i edukatorek seksualnych, kuratorów i kuratorek sądowych społecznych i zawodowych, kuratorów i kuratorek rodzinnych i innych.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wszystkich osób, które poprzez swoją pracę zawodową mają realny wpływ na kształtowanie się wiedzy, postaw i umiejętności w zakresie zmniejszania ryzyka zakażenia HIV w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży oraz populacji o zwiększonej liczbie zachowań ryzykownych, a także – na podniesienie jakości życia osób żyjących z HIV i ich bliskich.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki HIV/AIDS, jak również szeroką wiedzą popartą certyfikatami. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod pracy grupowej (warsztat, dyskusja) oraz w formie wykładów.Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin szkolenia, to 21-23 maja 2012 r. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii na ul. Solec 30 w Warszawie. Koszt wyżywienia oraz noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Godziny szkolenia: 9.00-17.00

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszenia najpóźniej do 13. Maja 2012 r., o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku odwołania uczestnictwa w szkoleniu prosimy o poinformowanie organizatorów najpóźniej w terminie 5 dni od rozpoczęcia szkolenia.

Koordynatorka: Agata Loewe adres e – mail: [email protected],tel.: 606 63 17 45

Szkolenie jest współfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w trakcie szkolenia oraz materiały edukacyjne.Pobierz kartę zgłoszenia