Wesprzyj KPH

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że nie zamierza kontynuować prac nad wprowadzeniem zmian w Kodeksie karnym pozwalających na karanie mowy nienawiści skierowanej do osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych. W odpowiedzi na decyzję Ministerstwa, Kampania Przeciw Homofobii przygotowała stronę, z której każdy i każda z Was może wysłać apel do Ministra Zbigniewa Ziobro.

Apel dostępny jest na stronie: www.kph.org.pl/mowanienawisci/

Tak KPH argumentuje decyzję o uruchomieniu strony z apelem do Ministra Sprawiedliwości: „W Polsce co dziesiąta osoba nieheteroseksualna doznaje przemocy motywowanej homofobią. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku osób transpłciowych, które doświadczają przemocy znacznie częściej. Aż 76% młodych osób uznaje, że w polskich szkołach dochodzi do przemocy, której źródłem jest homo- i transfobia. Ministerstwo Sprawiedliwości te fakty ignoruje i zawiesza prace nad zmianami w Kodeksie karnym. Oznacza to, że osoby LGBT nie będą mogły liczyć na ochronę prawną ze strony polskiego państwa na równi z innymi obywatelami i obywatelkami Polski. Wysyłając apel do Ministra Ziobro chcemy pokazać Ministerstwu  Sprawiedliwości, że nie może ignorować bezpieczeństwa swoich  obywateli i obywatelek”.

KPH podaje również trzy powody uzasadniające konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie karnym: a) obecnie sprawcy, którzy nawołują do nienawiści i przemocy wobec osób LGBT są dziś bezkarni, b) przestrzeń publiczna (media, internet, ale także np. Sala Plenarna Sejmu) musi być wolna od nienawiści, c) mowa nienawiści sprawia, że groźby, wyzwiska, a w końcu przemoc fizyczna zaczynają być postrzegane jako norma.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?