Wesprzyj KPH

Sąd rejonowy w Łodzi wydał precedensowy wyrok. Drukarz, który odmówił wydruku roll up’u organizacji LGBT, został uznany za winnego. Wyrok ma charakter precedensowy. Sąd wyraźnie wskazał, że dyskryminacja osób LGBT w dostępie do dóbr i usług jest niedopuszczalna – komentuje decyzję sędziego adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii, która prowadziła sprawę. Wyrok jest nieprawomocny.

Roll_up_LGBT_Business_Forum„Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”. Maila o takiej treści otrzymała Fundacja LGBT Business Forum w odpowiedzi na przesłany drukarni projekt roll up’u. W lipcu 2016 roku Sąd Rejonowy w Łodzi uznał, że pracownik drukarni popełnił wykroczenie. Drukarz został wówczas ukarany grzywną w wysokości 200 zł. Wówczas głos w sprawie minister Ziobro, a następnie do postępowania włączyła się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Sprawa trafiła raz jeszcze do sądu, który ponownie uznał drukarza za winnego.

Homofobiczna motywacja drukarza

W uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Pietruszka wyraźnie wskazał, że motywacją drukarza było „negatywne postrzeganie osób LGBT”, a także podkreślił, że posiadane przez drukarza przekonania nie oznaczały, że mógł on odmówić Fundacji usługi. Uzasadniając decyzję powołał się na art. 138 Kodeksu Wykroczeń. Jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia grzywny z uwagi na nienaganną opinię drukarza jako pracownika.

Mimo braku stosownej ochrony przed tego rodzaju dyskryminacją w tzw. równościowej, sąd słusznie znalazł podstawę do objęcia osób LGBT ochroną na gruncie w art. 138 Kodeksu Wykroczeń. Ten wyrok to wielkie święto równości. Potwierdza, że nigdy nie można powoływać się na zasadę swobody działalności gospodarczej w celu uzasadniania dyskryminowania wybranych grup osób. Takie zachowanie nie możne korzystać z ochrony przez państwo – komentuje wyrok adw. Paweł Knut z KPH.

Sąd przestrzega Konstytucji

Z wyroku zadowolony jest osoba reprezentująca fundacji LGBT Business Forum, która zleciła wykonanie roll up’u łódzkiej drukarni.

Decyzja sądu to dowód na to, że konstytucyjna zasada równego traktowania rzeczywiście w Polsce obowiązuje i działa – mówi  Jej Perfekcyność i dodaje – Jako Fundacja, która zajmuje się m.in. tematyką konsumentek i konsumentów LGBT, bardzo cieszymy się z wyroku. Sprawa toczyła się dość długo i sędziemu udało się zapoznać ze wszystkimi argumentami obu stron, przesłuchać wielu świadków oraz przeprowadzić niezbędne analizy prawne. Mam nadzieję, że dalsze próby nierównego traktowania osób LGBT we wszelkich przejawach życia będą także kończyć się uznaniem takich praktyk za nielegalne i niezgodne z polskim prawem.

Konsekwencje precedensowego wyroku z Łodzi

Wyrok daje nadzieję na ukształtowanie się nowej linii orzeczniczej polskich sądów. Takiej, która obejmie ochroną przed dyskryminacją również te grupy społeczne, które nie mogą korzystać z ochrony w dostępie do dóbr i usług udzielanej za pomocą innych przepisów, w tym za pomocą tzw. ustawy równościowej.

Całe postępowanie było monitorowane przez przedstawicieli szeregu organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Court Watch Polska.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?