27 lutego 2015

Wyrok w sprawie znieważenia prezesa Kampanii Przeciw Homofobii

 Autor maila zawierającego homofobiczną mowę nienawiści, którego adresatem był prezes KPH – Agata Chaber, został skazany za znieważanie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wymierzył mu karę 3 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz zadośćuczynienie w wysokości 500 zł. 

[Zobacz więcej…]

 

 W listopadzie 2013 r. prezes Kampanii Przeciw Homofobii otrzymała mail zawierający homofobiczne znieważenie. Autor wiadomości adresowanej do Chaber nazwał członków i członkinie zespołu KPH „czerwonymi szmatami”. W treści wiadomości można było również przeczytać, że „W wolnej Polsce wszyscy będziecie wisieć”. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało złożone w prokuraturze, która wszczęła postępowanie i ustaliła dane sprawcy. Sąd przychylił się do aktu oskarżenia i uznał oskarżonego winnym znieważenia prezesa Kampanii Przeciw Homofobii. 

Wyrok nie jest prawomocny.