Wesprzyj KPH

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze obejmuje śledztwo lub dochodzenie oraz czynności nie cierpiące zwłoki, a także fazę przygotowania aktu oskarżenia.

 Formy postępowania przygotowawczego

[Czytaj więcej…] 

  Postępowanie przygotowawcze może mieć formę śledztwa lub dochodzenia. Podstawową formą postępowania przygotowawczego jest śledztwo ( art. 309 k. p. k. ), a dochodzenie prowadzi się w drobnych sprawach ( art. 325 a k. p. k. ), którego szczególnymi postaciami są postępowanie rejestrowe ( art. 325 f k. p. k) i postępowanie zapiskowe ( art. 325 h k. p. k ).

 Cele postępowania przygotowawczego

Postępowanie przygotowawcze będące jednym z etapów postępowania karnego realizuje zadania, jakie stoją przed postępowaniem karnym (cele ogólne), jak też cele właściwe tylko temu postępowaniu (cele autonomiczne). 

Celem postępowania przygotowawczego – zgodnie z art. 297 § 1 k.p.k. – jest:

1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, 

 2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, 

 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 

 4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,

 5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem.

Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze

 Postępowania przygotowawcze prowadzą organy niesądowe, z tym że niektóre czynności tego postępowania wykonuje sądowi oraz w dość szerokim zakresie dokonuje kontroli tego etapu postępowania. 

  Podstawowym organem uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego jest prokurator ( art. 298 § 1 k.p.k.). Mogą prowadzić to postępowanie Policja oraz w zakresie swej właściwości organy Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?