23 grudnia 2008

Wspólne spotkanie Zarządów Lambdy Warszawa i KPH

16 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Lambdy Warszawa i Kampanii Przeciw Homofobii.

Podczas spotkania zostały omówione bieżące prace obu organizacji; plany współpracy w 2009 roku oraz propozycje działań związanych z przygotowywaniem nowego “Raportu o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną” – za lata 2007 i 2008.

Spotkanie to odbyło się w ramach naszych cokwartalnych spotkań, które odbywają się już ponad trzy lata!