Wesprzyj KPH

Wróć

Wniosek Ziobry o utrudnienie uzgodnienia płci wycofany. Szybka reakcja Adama Bodnara m.in. na prośbę KPH

W 2022 roku Zbigniew Ziobro (ówczesny Prokurator Generalny) złożył wniosek do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały, która miałaby zwiększyć liczbę pozywanych podmiotów przez osobę transpłciową w celu uzgodnienia płci. Obecny Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał wniosek Ziobry – między innymi na wniosek KPH.

W Polsce wciąż nie obowiązuje ustawa o uzgodnieniu płci. Obecnie sprawy o uzgodnienie płci prowadzone są w oparciu o przepisy postępowania cywilnego i ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego – osoba transpłciowa musi pozwać swoich rodziców. Wniosek Zbigniewa Ziobry stwarzał ryzyko zmiany tej praktyki w ten sposób, że osoba transpłciowa poza swoimi rodzicami, musiałaby pozwać także nierozwiedzionego małżonka i swoje dzieci, co w oczywisty sposób byłoby sprzeczne z jej dobrem i poszanowaniem jej godności. 

KPH złożyło opinię przyjaciela sądu, w której wskazano na bezzasadność tego wniosku, a także zwrócono Sądowi uwagę na konieczność ochrony godności osoby transpłciowej w tego typu postępowaniach (patrz: KPH interweniuje ws. osób transpłciowych w Sądzie Najwyższym. Chodzi o wniosek Ziobry). W podobnym tonie wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim stanowisku w sprawie. 

Po zmianie rządu, KPH zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z prośbą o wycofanie przedmiotowego wniosku. Nasza prośba została uwzględniona i Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał wniosek Ziobry. W tej sytuacji, postępowanie przed Sądem Najwyższym zostanie prawdopodobnie umorzone.

Cieszymy się, że Prokurator Generalny Adam Bodnar wycofał kontrowersyjny wniosek Zbigniewa Ziobry. Oznacza to, że postępowanie w sprawach o uzgodnienie płci, oparte na orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie skomplikuje się jeszcze bardziej. Wycofanie tego wniosku to także symboliczne odcięcie się od polityki poprzedniego rządu i nadzieja na współpracę w przyszłości – komentuje Annamaria Linczowska z KPH.

Dziękujemy Prokuratorowi Generalnemu za szybką reakcję! Mamy nadzieję na dalszą współpracę w zakresie równouprawnienia osób LGBT+, w tym również osób transpłciowych!

Przeczytaj komunikat Prokuratury ws. cofnięcia wniosku

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?