Wesprzyj KPH

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego postanowiła bliżej zbadać skargę na dyskryminację gejów i lesbijek w polskich Urzędach Stanu Cywilnego i poprosiła o ekspertyzę europarlamentarną komisję wolności obywatelskich i sprawiedliwości.

Parlament Europejski zbada czy Polska dyskryminuje homoseksualistów

2010-05-31 19:46

Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku poskarżyła się, że urzędy nie wydają świadectw stanu cywilnego polskim gejom i lesbijkom chcącym zawrzeć związki partnerskie albo małżeństwa za granicą. Tymczasem przedstawienie takiego świadectwa o stanie wolnym jest niezbędne, by skorzystać z istniejących w wielu krajach UE możliwości zalegalizowania związku. Kampania Przeciw Homofobii zebrała świadectwa kilkunastu osób, którym odmówiono wydania zaświadczenia tylko dlatego, że chciały związać się z osobą tej samej płci – ponieważ takie związki nie są uznawane w Polsce. Zdaniem KPH, praktyka polskich USC narusza traktatową wolność przemieszczania się i osiedlania w UE. – Oczekujemy tego, że instytucje UE przyjrzą się dyskryminującym praktykom polskiej administracji. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia członków komisji petycji. Wiążemy ogromne nadzieje z tym, co zdarzy się później i czekamy na pozytywne rozwiązanie – powiedział po posiedzeniu reprezentujący KPH Krzysztof Śmiszek.

Śmiszek odrzucił argumentację Komisji Europejskiej, zgodnie z którą odmowa wydania świadectw nie narusza prawa do swobodnego przemieszczania się. „Wydawanie świadectw stanu cywilnego należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Obecnie nie istnieje w tej dziedzinie żaden instrument wspólnotowy” – napisała w opinii KE. Takie stanowisko ze zrozumieniem przyjęli członkowskie komisji petycji. Uznali jednak, że stawianie biurokratycznych przeszkód na drodze do zawarcia związku partnerskiego za granicą może świadczyć o nieuzasadnionej dyskryminacji polskich gejów i lesbijek. Mimo opinii KE nie odrzucili petycji, tylko przyjęli do dalszego rozpatrzenia.
REKLAMA

Przewodnicząca Erminia Mazzoni zapowiedziała, że o opinię poprosi komisję ds. wolności obywatelskich PE. Eurodeputowani uznali też, że stan faktyczny w Polsce nie budzi wątpliwości i nie ma potrzeby prosić polskich władz o wyjaśnienia. Padł za to pomysł, by zaprosić na spotkanie na ten temat komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelskich Viviane Reding. – Jakieś prawa tej grupy społecznej zostały naruszone – oceniła po posiedzeniu eurodeputowana PO Lena Kolarska-Bobińska. Jej zdaniem, polskie Urzędy Stanu Cywilnego powinny zmienić praktykę i wydawać zaświadczenia wszystkim, którzy o to poproszą – także gejom i lesbijkom. – Nie dopytując się: kto, w jakim celu pobiera to zaświadczenie. Nie jest kwestią urzędnika decydowanie, komu można, a komu nie można go dać – powiedziała Kolarska-Bobińska, która była jedyną polską eurodeputowaną na spotkaniu komisji.

Śmiszek powiedział, że w przyszłości KPH będzie zabiegać, by w Polsce uznane były związki jednopłciowe zawarte w innym kraju UE. Kwestię wzajemnego uznawania akt stanu cywilnego pod tym kątem bada już Komisja Europejska. – Prawdopodobnie będziemy działać w PE i KE na rzecz uznawania przez Polskę związków partnerskich zawartych za granicą – zapowiedział.

PAP, arb

http://www.wprost.pl/ar/197109/Parlament-Europejski-zbada-czy-Polska-dyskryminuje-homoseksualistow/

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?