Wesprzyj KPH

Wróć

Weź udział w badaniu realizowanym w ramach projektu „Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”

„Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” to międzynarodowy projekt realizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii wspólnie z sześcioma organizacjami pozarządowymi z pięciu krajów. Jednym z elementów projektu jest badanie doświadczeń osób, które zostały poszkodowane w wyniku przemocy motywowanej homofobią i/lub transfobią i zgłosiły ten fakt organom ścigania. Celem badania jest ustalenie w jakim stopniu organy ścigania i wymiar sprawiedliwości realizują wobec tych osób standardy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 

[Zobacz więcej…]

Badanie jest skierowane do osób, które między 2010 a 2015 rokiem doświadczyły przemocy motywowanej homofobią i/lub transfobią (niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i ekspresji płciowej) i zgłosiły to zdarzenie organom ścigania (policji lub prokuraturze).

Badanie ma formę około godzinnej rozmowy i jest w pełni anonimowe. Wywiady będą się odbywać w marcu i kwietniu 2015 roku w miejscu i czasie dogodnym dla osoby badanej. W podziękowaniu za poświęcony czas osoby biorące udział w badaniu otrzymają upominek. 

Wyniki badania zostaną wykorzystane do sformułowania rekomendacji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Posłużą również działaniom rzeczniczym mającym na celu prawidłową implementację dyrektywy UE ustanawiającej minimalne standardy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt z osobą koordynującą projekt:

Marianna Szczygielska

email: mszczygielska@kph.org.pl

tel. (22) 423 64 38

Projekt jest finansowany z programu Fundamental Rights and Citizenship Komisji Europejskiej.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?