26 listopada 2009

Warsztaty antydyskryminacyjne w Jeleniej Górze

Powstająca grupa wolontariuszy KPH w Jeleniej Górze zaprasza na warsztat antydyskryminacyjny

Uczestniczki i uczestnicy warsztatu:
-Zdobędą wiedzę na temat powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń oraz działania mechanizmu dyskryminacji.
-Nauczą się rozpoznawać źródła i formy dyskryminacji w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia ze względu na płeć i orientacje psychoseksualną.
-Nabędą umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i reagowania w sytuacjach dyskryminacji.

Termin 5 grudzień sobota godzina:10-16
Miejsce:Jelenia Góra dokładny adres zostanie podany uczestniczkom i uczestnikom  warsztatu.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy pod adresem:
[email protected] poczta.onet. pl