Wesprzyj KPH

„Świat naprawiać, czyli jak uczyć o różnorodności” – warsztaty dla studentów i studentek pedagogiki  na terenie województw pomorskiego i podkarpackiego wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szkolenie skierowane jest do studentów i studentek pedagogiki na terenie województwa pomorskiego. Szkolenie ma na celu zwiększenie ich skuteczności w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych, w których występuje element dyskryminacji z powodu płci, rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, religii, orientacji seksualnej i niepełnosprawności.

 

Celem szkolenia będzie :

-edukacja przyszłych pracowników i pracownic placówek edukacyjnych w zakresie zapobiegania dyskryminacji, reagowania na dyskryminację i przeciwdziałania jej przejawom

-dostarczenie i poszerzenie wiedzy przyszłej kadry pedagogicznej pomorskich szkół (studentom i studentkom) pedagogiki w zakresie problematyki praw człowieka, z uwzględnieniem specyficznych problemów szkolnych związanych z dyskryminacją mniejszościowych grup społecznych

-dostarczenie przyszłej kadrze pedagogicznej wiedzy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji oraz umiejętności potrzebnych do przekazywania tej wiedzy i kształtowania postaw akceptacji dla różnorodności w ramach prowadzonych działań edukacyjnych

-zwiększenie kompetencji przyszłej kadry pedagogicznej w zakresie działań wychowawczych i pomocowych – przygotowanie pedagogów do rozmów z młodzieżą na temat praw człowieka i dyskryminacji oraz rozwijanie umiejętności kontaktu wspierającego w sytuacji pomagania osobom z grup zagrożonych dyskryminacją

-zwiększenie kompetencji przyszłej kadry pedagogicznej w zakresie działań interwencyjnych i przeciwdziałania agresji – nauka umiejętności reagowania w sytuacji agresji, gdy nauczyciel/ka jest świadkiem agresji i przemocy skierowanej przeciwko słabszym, które precyzyjnie określa sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do dóbr i usług, edukacji czy ochronie zdrowia,

-dostarczenie uczestnikom i uczestniczkom wiedzy na temat szeroko pojętej różnorodności

-kształtowanie postawy aktywności w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób

i grup marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją ze względu

na płeć, orientację seksualną, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność i wiek

-promocja dobrych praktyk i modelowanie postaw wolnych od uprzedzeń w obszarze edukacji.

                                                                                           

Terminy szkoleń to:

GDAŃSK      28, 29 listopada oraz 12,13 grudnia (9-18, jednak godziny szkolenia mogą ulec zmianom!)

RZESZÓW   5, 6 grudnia   oraz 19,20 grudnia  (9-18, jednak godziny szkolenia mogą ulec zmianom!)                

 Organizatorzy zapewniają na czas szkolenia zakwaterowanie dla przyjezdnych z województwa pomorskiego i podkarpackiego mieszkających poza miastami wojewódzkimi, wyżywienie, zwrot kosztów podróży (II klasa PKP lub autobus, bus), materiały szkoleniowe. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (w sprawie formularza proszę pisać pod ten sam adres!) do dnia 25 listopada br. na adres aloewe@kph.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem – (22) 620-83-37. Adresy wraz mapkami dojazdu zostaną przesłane do zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?