Wesprzyj KPH

czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej – I Edycja

Warsztat stanowi trzecią część cyklu szkoleniowego dla profesjonalistów, dotyczącego pomocy psychologicznej osobom LGBTQ, realizowanego w ramach Programu Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ „Tęczówka.

Jednocześnie warsztat ten dostępny jest dla WSZYSTKICH osób zajmujących się pomocą psychologiczną, jako taką. Wcześniejsze uczestnictwo w innych zajęciach (wspomnianego wyżej) cyklu szkoleniowego Programu „Tęczówka” nie jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na proponowane zajęcia warsztatowe.

OPIS WARSZTATU

W programach całościowych, kilkuletnich szkoleń z zakresu psychoterapii, w szeregu codziennych rozmów z superwizorami oraz kolegami i koleżankami zajmującymi się pomocą psychologiczną, milczeniem pomija się często oczywisty fakt: „pomagacza” (np. psychoterapeutę/kę) charakteryzuje określona seksualność* oraz gender** i wnosi on/ona te osobiste wymiary do kontaktu pomocowego. Tak więc udzielamy pomocy psychologicznej, mając (zazwyczaj) ustaloną orientację seksualną, identyfikując się, jako kobieta/mężczyzna (lub inaczej), wchodząc (lub nie) w stereotypowe role genderowe (czyli: męskie/kobiece).

Nasza seksualność i gender mają wpływ na sposób przeżywania kontaktu z klientem/ką, np. mogą decydować o tym, czy klient/ka, bądź opowiadane przez niego/nią historie okażą się dla nas atrakcyjne seksualnie. Wtedy, w procesie niesienia pomocy oraz podczas superwizji, będziemy musieli sobie z tym konstruktywnie poradzić, nie naruszając bezpiecznych granic kontaktu z klientem/ką. Jednocześnie warto zauważyć, że własne pobudzenie, jeśli świadome i przyjęte przez nas z akceptacją, może czasem stanowić cenną informację nt. sposobu, w jaki klient/ka buduje z nami relację. Podobnie, uświadomienie sobie wpływu Kultury (m.in. heteronormatywność, homo-/bi-/transfobia) na kształtowanie się naszej własnej seksualności i genderu, może być pomocne w zrozumieniu kulturowej presji, jakiej podlegały/ją seksualność i gender przynajmniej części osób, zgłaszających się po psychologiczne wsparcie.

W gabinecie jesteś Ty oraz osoba, której zdecydowałeś/aś się nieść pomoc. Wydaje się, że najlepsze, co możesz zrobić dla tego kontaktu – dla osoby, która zgłosiła się do Ciebie po wsparcie oraz dla siebie w tu-i-teraz, to ROZUMIEĆ I ZNAĆ SIEBIE W TEJ RELACJI. Oznacza to m.in. uświadamiania sobie różnych aspektów własnej seksualności oraz genderu (np. Jakie mam potrzeby/fantazje seksualne? Czy mam potrzeby hetero-/bi-/ homoseksualne? Jak bardzo przywiązany/a jestem – i po co – do myślenia w kategoriach ról genderowych?).

Celem tego warsztatu jest przede wszystkim poszerzenie świadomości osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną (lub zamierzających podjąć taką pracę) odnośnie do ich seksualności i genderu. Ma to stanowić znaczące wsparcie m.in. w budowaniu bezpiecznych, nieraniących granic w kontakcie z klientami/kami oraz w czerpaniu trafnych informacji z analizy przeniesienia-przeciwprzeniesienia.

Warsztat ten szczególnie polecany jest osobom, zajmującym się pomocą psychologiczną klientom/kom o nienormatywnej seksualności i/lub genderze (LGBTQIA). Tematyka seksualności i/lub genderu niejednokrotnie stanowi w przypadku takiej pomocy ważną składową zgłaszanych trudności.

*Seksualność – jest integralną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym m.in. wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy. Seksualnością można określić każdą interakcję z osobą i/lub obiektem interpretowanym subiektywnie jako atrakcyjny seksualnie.

Gender (Tożsamość genderowa) – osobiste poczucie przynależności do określonej płci.

Uczestnicy . Do udziału w warsztacie zapraszamy przede wszystkim specjalistów i specjalistki pracujących w obszarze wsparcia i pomocy psychologicznej – w szczególności psychoterapeutów/ki, psychologów/żki zatrudnionych w szkolnictwie oraz służbie zdrowia, pedagogów/żki, pracowników/czki socjalnych/ne, pracowników/czki telefonów zaufania, seksuologów/żki itd.

Sposób pracy . Dominującą formą pracy podczas tego spotkania będzie doświadczenie własne uczestników/czek (w szczególności chodzi tu o przyglądanie się, eksplorację osobistych wątków, dotyczących przeżywania własnej seksualności oraz genderu) . Aktywności warsztatowe będą połączone z pokazami wideo oraz mini-wykładami.

Materiały i certyfikat . Uczestnicy/ki otrzymają materiały szkoleniowe oraz Certyfikat uczestnictwa w warsztacie, wydany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Psychoterapii TOTUM.

PROGRAM SPOTKANIA (GŁÓWNE ZAGADNIENIA)

 • Teoretycznie o tożsamości seksualnej – wokół definicji:

o płeć biologiczna,

o tożsamość genderowa,

o role genderowe,

o orientacja seksualna

 • Różnorodność praktyk seksualnych oraz alternatywnych stylów życia (np. poliamoria, BDSM, swing, Tantra);
 • Przyglądanie się przez Uczestników/czki wymiarom własnej tożsamości seksualnej oraz kwestii osobistych potrzeb i preferencji seksualnych;
 • Tematyka seksualności i genderu (w szczególności seksualności i genderu „pomagacza/ki” – np. psychoterapeuty/ki) w procesie niesienia pomocy psychologicznej;

Uważamy, że byłoby świetnie, gdyby w części warsztatu poświęconej pracy pomocowej, Uczestnicy/czki wnosili – przygotowane przez siebie – wątki superwizyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Organizatorzy: Program Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego dla Osób LGBTQ „Tęczówka”, Pozytywna Seksualność oraz Polsko-Amerykańskie Centrum Psychoterapii TOTUM;
 • Termin: 23-24 marca 2013 ;
 • Miejsce: Polsko-Amerykańskie Centrum Psychoterapii TOTUM, ul. Służewska 2 lok. 23 (Metro Politechnika), 00-569 Warszawa ;
 • Cena: 390 PLN brutto ;
 • Zajęcia będą odbywały się w godzinach: sob. 10.00-18.00; niedz. 09.00-17.00 (każdego dnia przerwa na obiad, trwająca 1h);
 • Zakwaterowanie: we własnym zakresie;
 • Posiłki: we własnym zakresie;
 • Zapisy: mailowo u prowadzącego – Daniel Bąk, dbak@gestalt.waw.pl ;
 • Ostateczna rezerwacja udziału w warsztacie odbywa się poprzez przesłanie (mailem) uzupełnionego Formularza rejestracyjnego (przesyłany Uczestnikowi/czce po mailowym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w warsztacie) oraz wpłatę:

a) pełnej opłaty za udział w warsztacie – 390 PLN, bądź zadatku – 150 PLN – wpłaty w takiej wysokości obowiązują do dn. 24 lutego 2013,

b) pełnej opłaty za udział w warsztacie – 390 PLN – wpłata w takiej wysokości obowiązuje od dn. 25 lutego 2013.

Osoby, które wpłacą zadatek, proszone są o uzupełnienie brakującej kwoty (390-150=240 PLN) najpóźniej w terminie 18-21 marca 2013.

 • Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:
  • Nazwa konta: TOTUM Psychoterapia
  • Numer konta: 12 2490 0005 0000 4500 4830 2864
  • Nazwa banku: Alior Bank
  • Tytuł wpłaty: SEKSUALNOŚĆ_III2013
 • W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie do dn. 10 marca 2013, zwracana będzie cała, wpłacona wcześniej kwota; po tym terminie kwota zwracana Uczestnikowi/czce będzie pomniejszona o wartość zadatku;
 • W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych do uczestnictwa w warsztacie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania spotkania na 7 dni przed jego terminem. W takiej sytuacji pieniądze wpłacone przez osoby, które już zarezerwowały sobie miejsce warsztatowe, zostaną im w całości zwrócone.

Opinie Uczestników nt. szkolenia „Podstawy pomocy psychologicznej dla osób LGBTQ” można znaleźć tutaj.

Opinie Uczestników nt. szkolenia „Pomoc psychologiczna osobom LGBTQ: relacja terapeutyczna, trudne sytuacje, etyczne dylematy” można znaleźć tutaj.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH:

Daniel Bąk – psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny (ukończył 4-letnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie), psycholog oraz biolog; doktor nauk medycznych. Interesuje się tematyką seksualności oraz genderu w psychoterapii. Specjalizuje się m.in. w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom reprezentującym nienormatywne tożsamości seksualne i genderowe (w szczególności: lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, trans, określających siebie, jako queer, aseksualnym, interseksualnym), a także nienormatywne formy związków (np. poliamoria). Autor i współautor szkoleń/warsztatów dla profesjonalistów, wystąpień konferencyjnych oraz publikacji w zakresie opisywanej tematyki.

Agata Loewe

– prowadzi konsultacje psychologiczne oraz seksuologiczne w Kampanii Przeciw Homofobii – KPH, Trans-fuzji oraz Pozytywnej Seksualności. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Doctor of Human Sexuality (DHS) i kontynuuje studia w kierunku uzyskania Ph.D. Studiuje także w Krakowie na podyplomowych studiach Systemowej Terapii Rodzin (całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii) oraz uczestniczy w procesie certyfikacji SexCoachU. Od 4 lat działa w organizacjach pozarządowych, zajmujących się wyrównywaniem szans osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz promocją zdrowia psychicznego, reprodukcyjnego i seksualnego (KPH, Ponton, IGLYO, Trans-fuzja, YouAct). Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi oraz alternatywnymi stylami życia (m.in. LGBTQIA, Tantra, BDSM, Poliamoria). Zajmuje się pracą na rzecz promocji Ruchu Pozytywnej Seksualności, bezpieczniejszych, odpowiedzialnych i konsensualnych zachowań seksualnych oraz świadomych związków. Współtworzy również e-magazyn internetowy MoreLove.eu oraz prowadzi warsztaty pracy nad rozwojem własnej seksualności.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?