20 lutego 2014

WALNE ZGROMADZENIE OSÓB CZŁONKOWSKICH KPH

W dniach 22-23 lutego 2014 roku w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii odbędzie się Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich. Osoby uprawnione do czynnego udziału w Walnym zostały powiadomione drogą mailową.