21 lutego 2009

Walne Zgromadzenie KPH

W Warszawie rozpoczęły się obrady Walnego Zgromadzenia Kampanii Przeciw Homofobii. Podczas dwudniowych obrad członkowie i członkinie KPH pracować będą nad programem działania organizacji na lata 2009-2010 oraz wybiorą nowe władze.

Kilkadziesiąt osób z całego kraju uczestniczyć będzie w pracach Walnego Zgromadzenia, które odbywa się raz na dwa lata. Przyjęte zostaną sprawozdania z działalności KPH, a także wybrane zostaną nowe władze organizacji. Ważnym punktem obrad będzie wybór nowego prezesa KPH. Dotychczasowy prezes, Robert Biedroń nie będzie już kandydował na szefa organizacji.