Wesprzyj KPH

Zarząd Kampanii Przeciw Homofobii zaprasza wszystkich członków i członkinie KPH na Walne Zgromadzenie, które zostaje zwołane w dniach 25-26 lutego 2012 r. (sobota, niedziela), w biurze Kampanii Przeciw Homofobii przy ul. Solec 30A w Warszawie. Dokumenty do konsultacji dla członków przesłane zostaną do 10 lutego 2012.

Udział w Walnym Zgromadzeniu (w tym głosowanie i proponowanie poprawek do dokumentów oraz zgłaszanie się do pełnienia funkcji statutowych) mogą wziąć jedynie aktywni członkowie i członkinie opłacający składki członkowskie. Osoby płacące składki członkowskie w grupach lokalnych, które chciałyby przyjechać na Walne Zgromadzenie proszone są o kontakt z sekretarzynią zarządu – Agatą Chaber (achaber@kph.org.pl) najpóźniej do 17 lutego 2012 roku w celu weryfikacji.

Nieopłacenie składek do 17. lutego 2012 roku wiązać się będzie z rezygnacją z członkostwa!

Plan Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków KPH

ul. Solec 30A, Warszawa
Początek: 25 lutego 2012, godz. 11.00

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia KPH -prezes KPH, Tomasz Szypuła
 2. Sprawdzenie kworum
 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 6. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego
 7. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2010 rok
 8. Przyjęcie zmian w Statucie KPH
 9. Wybór członków Zarządu
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 12. (Ewentualny) Wybór członków honorowych
 13. Przyjęcie Strategii Działania Stowarzyszenia na lata 2012-2014
 14. Przyjęcie Programu Działania Stowarzyszenia na lata 2012-2013
 15. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia
 16. W trakcie przerwy obiadowej wspólne zdjęcie uczestników i uczestniczek Walnego Zgromadzenia oraz nowego Zarządu
 17. Zakończenie

Planowane zakończenie 26 lutego ok. 16:00

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?