Wesprzyj KPH

KPH wystosowała list do prezydent Gronkiewicz-Waltz w sprawie opóźnień w powołaniu pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Warszawie.

Warszawa, 23 września 2009 r.

Pani Hanna GRONKIEWICZ – WALTZ
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 WARSZAWA

Szanowna Pani Prezydent,

W dniu 19 marca 2009 r. Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o powołaniu Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Pomimo podjęcia w/w decyzji oraz Pani późniejszych zapewnień, że Pełnomocnik zostanie powołany w lipcu br., nadal nie wiadomo czy i jakie działania zostały podjęte w tej sprawie.
Od dawna do naszego Stowarzyszenia oraz innych organizacji zajmujących się prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji zgłaszają się mieszkańcy Warszawy, którzy doznają nietolerancji i dyskryminacji w miejscu pracy, w szkołach, instytucjach publicznych i w ich codziennym życiu, szukając pomocy prawnej i psychologicznej.
W ciągu ostatnich lat, w wielu krajach powołane zostały osoby i instytucje zajmujące się sprawami dyskryminacji i nietolerancji. Działają one także w większości stolic krajów Unii Europejskiej. Nadal jednak nie w Warszawie.  
W związku z powyższym, prosimy o przekazanie informacji na temat postępów w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności planowaną datę powołania pełnomocnika oraz datę kiedy rozpocznie on swoją działalność.

Z wyrazami szacunku,

Marta Abramowicz
Prezeska
Kampania Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?