Wesprzyj KPH

O wpływie obecnego kryzysu ekonomicznego na prawa człowieka oraz o nieinformowaniu o przypadkach przemocy organów ścigania dyskutowali uczestnicy drugiego spotkania Platformy Praw Podstawowych.

W dniach 5-6 maja br. w Wiedniu odbyło się kolejne spotkanie działającej przy Agencji Praw Podstawowych UE Platformy Praw Podstawowych. Spotkanie zdominowała dyskusja wokół kryzysu ekonomicznego jaki obecnie dotyka większość krajów Unii, a który może mieć wpływ na przestrzeganie praw człowieka. Dotyczy to szczególnie imigrantów zarobkowych.

Przestawiono także dane zebrane w ramach ostatniego badania dyskryminacji mniejszości rasowych, etnicznych i narodowych w Unii Europejskiej przeprowadzonego na zlecenia Agencji. Nieinformowanie przez ofiary o przypadkach dyskryminacji jest jednym z najbardziej zatrważających wyników badań.  

Uczestnicy spotkania przygotowali także propozycje do programu działania Agencji Praw Podstawowych w roku 2011, wśród których znalazła się propozycja Roberta Biedronia z Kampanii Przeciw Homofobii by przeprowadzić szczegółowe badania wśród osób LGBT mieszkających w Unii Europejskiej na temat homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Konkluzje przedstawione w ostatnim raporcie Agencji na temat homofobii w Europie pokazują bowiem, że brak jest na poziomie unijnym ujednoliconych badań tego typu. „Wszyscy wiemy, że osoby LGBT w Unii są dyskryminowane, ale nie posiadamy żadnych badań to potwierdzających” – powiedział Biedroń.

Platforma Praw Podstawowych jest ciałem doradczym Agencji, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka, równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Polskę w Platformie reprezentują Kampania Przeciw Homofobii i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Info: KPH

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?