Wesprzyj KPH

KPH wysłała pismo do Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odnośnie napisów, ulotek i wklejek o treściach faszystowskich.

Warszawa,  2 lutego 2010 r.

Szanowny Pan,
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Miasteczko Studenckie
ul. Rostafińskiego 7a
30-072 Kraków

Szanowny Panie Rektorze,

    W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób homo-, bi-, i transseksualnych, pragnę przesłać wyrazy zaniepokojenia informacjami o napisach wklejkach znajdujących się na terenie miasteczka studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej.
Do naszego Stowarzyszenia zgłosiło się kilkoro studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z których relacji wynika, iż na terenie miasteczka studenckiego od dłuższego czasu znajdują się napisy, ulotki, wklejki o treściach faszystowskich, odwołujące do strony Narodowego Odrodzenia Polski- skrajnie prawicowej partii politycznej. Treści takie zamieszczane są m.in. w windach i na ścianach domów akademickich.  
Według przepisów kodeksu karnego art. 256 kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Narodowe Odrodzenie Polski znane jest ze skrajnej niechęci do mniejszości etnicznych, seksualnych czy osób pochodzenia żydowskiego. Należy zwrócić uwagę, iż propagowanie, w rozumieniu art. 256 k.k., oznacza każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu, w zamiarze przekonania do niego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa, a według twierdzeń studentów kierowanej przez Pana Rektora uczelni takie zachowania mają miejsce w miasteczku studenckim AGH. Jak wynika z relacji studentów, kilkakrotnie już kierowano pisma do administracji miasteczka z prośba o usunięcie napisów, jednak nie doszło do stosownych reakcji władz miasteczka studenckiego.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wnikliwe zbadanie ww. opisanej sprawy i poinformowanie o podjętych krokach.

Z poważaniem,

Marta Abramowicz
Prezeska Stowarzyszenia
Kampania Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?