Wesprzyj KPH

10 marca w Europarlamencie odbędzie się debata nad rezolucją przygotowaną przez Grupę Parlamentarną ds. LGBTI ogłaszającą Unię Europejską „Strefą wolności dla osób LGBTIQ”. Głosowanie dotyczące rezolucji, która powstała w związku z 2 rocznicą przyjęcia w Polsce pierwszej uchwały anty-LGBT, będzie miało miejsce dzień później, tj. 11 marca. W związku z tym Kampania Przeciw Homofobii przygotowała dla mediów zbiór najważniejszych informacji dot. rezolucji. 

Debata nad rezolucją ogłaszającą UE „Strefą wolności dla osób LGBTIQ” odbędzie się 10 marca (środa) w sesji zaplanowanej na godziny 15:00 – 20:00 (porządek obrad TUTAJ), a głosowanie nad rezolucją będzie miało miejsce już następnego dnia, tj.  11 marca (czwartek) w czasie sesji głosowań zaplanowanej w godz. 9:45 – 11:00 (porządek obrad TUTAJ). 

Transmisja debaty odbędzie się tutaj: https://europarl.europa.eu/plenary/en/home.html 

Debata będzie komentowana na żywo na Twitterze Kampanii Przeciw Homofobii TUTAJ. Oficjalny hasztag: #LGBTIQFreedomZone

Co znajduje się  w rezolucji? 

Treść rezolucji ogłaszającej Unię Europejską “Strefą wolności dla osób LGBTIQ” dostępna jest TUTAJ. My wyróżniliśmy jej kluczowe elementy:

A/ Dotychczasowe raporty i rezolucje

Autorzy/ki rezolucji przywołują w dokumencie wiele raportów i rezolucji, które już zostały przyjęte i odnoszą się do sytuacji osób LGBT w Polsce. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Rezolucja z 18 grudnia 2019 roku przyjęta przez Europarlament na temat dyskryminacji i mowy nienawiści wobec osób LGBTI oraz stref wolnych od LGBT (treść rezolucji dostępna TUTAJ).
 • Memorandum Komisarz Praw Człowieka Rady Europy z 3 grudni 2020 nt. stygmatyzacji osób LGBTI w Polsce (treść Memorandum dostępna TUTAJ).
 • Raport powstały po misji przeprowadzonej na zlecenie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy (ang. Fact Checing Mission) , w którym wskazano na rolę i odpowiedzialność władz samorządowych w ochronie praw osób LGBTQI (raport dostępny TUTAJ).

B/ Informacje o konsekwencjach finansowych 

Rezolucja przypomina również o konsekwencjach finansowych jakie spotkały Polskę za dyskryminację osób LGBT, a mianowicie wycofaniu funduszy z tzw. mechanizmu norweskiego (przykład województwa Podkarpackiego, które straciło 8 mln złotych na Szlak Karpacki) czy odrzucenie przez Komisję Europejską wniosków o dofinansowanie w ramach programu miast partnerskich (na 147 gmin i organizacji z Polski środki unijne otrzymało zaledwie osiem; wnioski opiewały na sumę 25.000 euro każdy). 

C/ Skarga złożona do Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe 

W dokumencie wymieniona jest również oficjalna skarga, która została złożona do  Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe – Kampanię Przeciw Homofobii, ILGA Europe i Fundację Równość.org wskazująca, że tzw. strefy wolne od LGBT naruszają prawo unijne, a dokładnie tzw. dyrektywę równościową (treść dyrektywy dostępna TUTAJ). Komisja musi się do skargi odnieść i ocenić czy doszło do naruszenie prawa. Jeśli stwierdzi naruszenie, to na Polskę mogą zostać nałożone duże kary finansowe. 

D/ Deklaracja ustanawiająca UE “Strefą wolności dla osób LGBTIQ”

Na końcu dokumentu znajduje się deklaracja ustanawiająca Unię Europejską „Strefą wolności dla osób LGBTIQ”.

Komentarz Kampanii Przeciw Homofobii do treści rezolucji: 

Inicjatorzy rezolucji ogłaszającej UE „Strefą wolności dla osób LGBTIQ” przypominają, że nie da się bezkarnie dyskryminować osób LGBTIQ i jednocześnie wyciągać ręki po pieniądze z Brukseli. Dlatego w rezolucji wymieniane są fundusze, które Polska już utraciła przez strefy wolne od LGBT. Jest to przestroga na przyszłość i jasny komunikat dla polskich władz > Albo skończycie z dyskryminacją osób LGBT albo pożegnać się z finansowym wsparciem od Unii< – komentuje  wicedyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii, Mirosława Makuchowska. 

Kto jest pomysłodawcą/pomysłodawczynią rezolucji?

Inicjatorami/kami rezolucji, której celem jest ogłoszenie UE “Strefą Wolności dla osób LGBTIQ”  są: 

 • Malin Björk, Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica, Twitter: @MalinBjork_EU, Mail: malin.bjork@europarl.europa.eu
 • Cyrus Engerer, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, Twitter: @engerer, Mail: cyrus.engerer@europarl.europa.eu
 • Sophie in ‘t Veld, Odnówmy Europę, Twitter: @SophieintVeld, Mail: sophie.intveld@europarl.europa.eu
 • Pierre Karleskind, Odnówmy Europę, Twitter: @Pierre_Ka, Mail: pierre.karleskind@europarl.europa.eu
 • Roberta Metsola, Europejska Partia Ludowa/ Chrześcijańscy Demokraci, Twitter: @RobertaMetsola, Mail: roberta.metsola@europarl.europa.eu
 • Terry Reintke, Zieloni / Wolny Sojusz Europejski, Twitter: @TerryReintke, Mail: terry.reintke@europarl.europa.eu


Co przyjęcie  rezolucji  oznacza dla Polski?

Choć rezolucja ogłaszająca całą UE „Strefą wolności dla osób LGBTIQ” jest jedynie polityczną deklaracją i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji czy zobowiązań prawnych dla polskich władz, to fakt jej postania to kolejny sygnał wysłany Polsce przez Europarlament wskazujący, że Unia nie zgadza się na dyskryminację i wykluczanie osób LGBT z europejskiej wspólnoty. Przyjmując rezolucję unijni politycy i polityczki wyślą mocny komunikat dla polskich władz > Albo skończycie z dyskryminacją osób LGBT albo pożegnać się z finansowym wsparciem od Unii<” – komentuje  wicedyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii, Mirosława Makuchowska.

Kampania w mediach społecznościowych #LGBTIQFreedomZone

Rezolucja jest częścią kampanii, do której przyłączają się organizacje, media i influencerzy/ki. Głównym założeniem kampanii jest okazanie solidarności ze społecznością LGBT w Polsce i niezgody na łamanie przez polskie władze praw podstawowych osób LGBT. 

Na czym poleca?

 • Opublikuj w mediach społecznościowych zdjęcie znanego pomnika, widoku, miasta, kraju razem z tęczową flagą lub grafiką akcji (pobierz TUTAJ). Na zdjęciu możesz być Ty ale nie musisz – decyzja należy do Ciebie
 • Zdjęcia publikujemy między 8 marca (poniedziałek) a 10 marca 2021
 • Przykładowa treść wpisu towarzyszącego zdjęciu: “Our rights, our freedom. We are not an ideology. We are proud citizens of the European #LGBTIQFreedomZone” (PL “Nasze prawa, nasza wolność. Nie jesteśmy ideologią. Jesteśmy dumnymi mieszkańcami/kami Europy #LGBTIQFreedomZone”)
 • Zdjęcia publikujemy na Facebooku, Twitterze i Instagramie razem z hasztagiem #LGBTIQFreedomZone
 • Tagujemy (opcjonalnie) następujące konta:
  • Twitter: @LGBTIIntergroup, @vonderleyen, @helenadalli, @Europarl_EN (editable to other languages, for example, the Portuguese handle of the EP would be @Europarl_PT
  • Facebook: @LGBTIIntergroup, @dallihelena, @europarl, @EuropeanCommission

 

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?