Wesprzyj KPH

Regulamin dla osób uczestniczących w warsztacie

Pomoc psychologiczna osobom LGBT

Organizator warsztatu

1. Organizatorem warsztatu „Pomoc psychologiczna dla osób LGBT” jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii.

2. Warsztat trwa 16 godzin zegarowych (2 dni).

3. Organizator nie pobiera opłat od osób uczestniczących.

4. Organizator zapewnia osobom uczestniczącym obiady w dniach warsztatu.

5. Organizator zapewnia osobom zamieszkałym poza miejscem szkolenia zwrot kosztów podróży na warsztat do 80% całkowitych kosztów. Przedmiotem zwrotu kosztów są bilety PKP (2 klasa) oraz bilety autokarowe. Warunkiem zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie do organizatora biletów w ciągu 14 dni od zakończenia warsztatu.

6. Organizator wydaje osobom uczestniczącym zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie.

Osoba uczestnicząca

1. Warsztat adresowany jest do osób udzielających pomocy psychologicznej i terapii.

2. Osobami uczestniczącymi mogą być wyłącznie osoby świadczące nieodpłatnie usługi psychologiczne i terapeutycznie pracujące w instytucjach interwencji kryzysowej.

3. O zakwalifikowaniu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Uczestniczyć w warsztacie mogą osoby które prześlą wypełniony online formularz uczestnictwa, znajdujący się pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1-cTEtKgV-4VKCcOVSxqCJYKhOiE2Frk1iUMgiAgSvQM/viewform i pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Osoby te zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się na warsztat drogą mailową.

5. Zgłoszenie swojego uczestnictwa na warsztat jest równoznaczne z potwierdzeniem możliwości uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin. Uczestnictwo w pełnym wymiarze godzin jest podstawą zwrotu kosztów podróży oraz otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie.

6. Osoby uczestniczące w warsztacie zobowiązują się do dostarczenia organizatorowi formularza badania potrzeb, formularza ewaluacyjnego, dokumentów poświadczających koszty podróży w terminie wskazanym przez Organizatora.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?