Wesprzyj KPH

Pod koniec lutego br. sukcesem zakończyła się sprawa karna o pobicie jednego z Klientów Grupy Prawnej KPH, motywowane niechęcią wobec jego orientacji seksualnej. Sąd rozpoznający sprawę już na pierwszej rozprawie wydał wyrok skazujący i zasądził od sprawców pobicia karę grzywny w wysokości po 1000 zł, a także nawiązki na rzecz Klienta Grupy Prawnej KPH (w kwotach po 2500 zł) oraz jego partnera (w kwotach po 500 zł). Wyrok nie jest prawomocny.

Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy pierwszej z szeregu spraw o charakterze karnym, które Klient Grupy Prawnej KPH, działający wspólnie ze swoim partnerem, zdecydował się podjąć w celu przeciwdziałania doznawanym od dłuższego czasu homofobicznym działaniom nieprzychylnego im sąsiada.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?