Wesprzyj KPH

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) przyjęło rezolucję wzywającą psychoterapeutów i klinicystów do nieinformowania klientów, że mogą zmienić orientację seksualną poprzez terapię lub pokrewne oddziaływania.

„Rezolucja o właściwej odpowiedzi na trudności związane z orientacją seksualną i próby jej zmiany” poleca, aby rodzice, opiekunowie, młodzi ludzie oraz ich rodziny unikali oddziaływań, które przedstawiają homoseksualizm jako chorobę psychiczną bądź zaburzenie rozwoju. Zamiast tego należy szukać psychoterapii, wsparcia i informacji, które opierają się na dokładnej wiedzy o orientacji seksualnej i seksualności, wzmacniają wsparcie rodziny i szkoły oraz przeciwdziałają odrzuceniu, jakiego może doświadczyć młodzież nieheteroseksualna. 

Rezolucja została przyjęta 5 sierpnia na corocznym kongresie przez Zgromadzenie Reprezentantów APA po przestudiowaniu raportu opracowanego przez specjalną grupę roboczą badającą skuteczność tzw. terapii reparatywnej i innych działań mających na celu zmianę orientacji seksualnej.

-Twierdzenia niektórych praktyków i orędowników zmiany orientacji seksualnej stoją w sprzeczności ze zbyt słabymi dowodami na skuteczność interwencji psychologicznych na tym polu – podsumowuje przewodnicząca APA dr Judith M. Glassgold.

Nieliczne badania sugerujące, że stłumienie homoseksualnych pragnień jest możliwe,nie dają odpowiednich informacji o trwałości tego efektu oraz nie informują o wpływie takiego oddziaływania na zdrowie psychiczne. Badania te zawierają też wiele metodologicznych błędów i niedociągnięć, dyskwalifikujących je w świetle prawideł wnioskowania naukowego.

W stanowisku APA psychologowie wyrażają też troskę i niepokój o kondycję psychiczną osób poddawanych oddziaływaniom mającym na celu zmianę orientacji seksualnej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że terapia reparatywna może prowadzić do depresji, cierpienia i negatywnego obrazu własnej osoby. W rezolucji APA przypomina, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem tylko jednym z pozytywnych wariantów orientacji seksualnej człowieka.

Przyczynkiem do zajęcia się przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne kwestią oddziaływań mających na celu zmianę orientacji seksualnej jest rosnąca tendencja niektórych grup religijnych i skrajnie konserwatywnych do stygmatyzacji osób homoseksualnych i oferowane przez nie „psycho-oddziaływania naprawcze”.

Jednym z ważniejszych problemów poruszonych w raporcie i rezolucji są problemy psychiczne i depresja, jaką mogą przeżywać osoby odczuwające konflikt pomiędzy własną orientacją seksualną a wartościami religijnymi. Osoby udzielające pomocy psychologicznej powinny w takim przypadku pomóc klientom przyjrzeć się własnym ścieżkom życiowym, wesprzeć w poznaniu własnej orientacji seksualnej i zmniejszać stygmat i dyskomfort, jaki ona powoduje. Oddziaływanie terapeutyczne powinno odbywać się z jednakowym szacunkiem dla przekonań religijnych i orientacji seksualnej osób szukających pomocy, a celem powinno być wspólne poszukiwanie drogi do satysfakcjonującego życia.

– Innymi słowy – konkluduje Glassgold – rekomendujemy, żeby  psychologowie i psycholożki byli całkowicie szczerzy, co do możliwości zmiany orientacji seksualnej, i pomagali klientom w odkrywaniu własnych założeń i celów, z szacunkiem dla religii i seksualności.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne jest największym na świecie stowarzyszeniem psychologicznym skupiającym osoby zajmujące się badaniami, edukacją, terapią, poradnictwem. Liczy sobie ponad 150 tys zrzeszonych psychologów i psycholożek działających w dziedzinach nauki, praktyki psychologicznej oraz promocji zdrowia, edukacji i dobrostanu człowieka. Publikacje, oświadczenia i standardy wypracowywane przez APA są poważane i autorytatywne dla osób zajmujących się naukowo psychologią na całym świecie. Mimo, że APA oraz inne zagraniczne zrzeszenia psychologiczne nieraz zabierały głos w sprawie homofobii i postulowały otwartość i szacunek wobec osób nieheteroseksualnych Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie wydało żadnego oświadczenia w podobnej sprawie.

 Pełen raport APA dotyczący prób zmiany orientacji seksualnej, wskazówki dla terapeutów oraz tekst rezolucji znajdują się TUTAJ.  

Jeśli chcesz wiedzieć więcej jak wygląda terapia reparatywna w Polsce, przeczytaj artykuł Marty Abramowicz Leczenie z homoseksualizmu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?