10 czerwca 2015

Stanowisko KPH w sprawie referendum dot. związków partnerskich

W związku z wypowiedzią Jacka Żakowskiego dotyczącą propozycji zorganizowania referendum w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji związku partnerskiego, Kampania Przeciw Homofobii stoi na stanowisku, iż kwestie dotyczące praw człowieka, a zwłaszcza te dotyczące praw mniejszości społecznych nie powinny być poddawane referendom.

[Zobacz więcej…]

Zgadzamy się z wypowiedzią Prof. Wiktora Osiatyńskiego, który stwierdził, że “W drodze referendum nie powinno się decydować w sprawach praw człowieka, zwłaszcza dotyczących mniejszości. Obawiam się, że referendum spolaryzowałoby stanowiska, upolityczniło problem i na długo odsunęło realizację praw osób LGBT”. Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii tego typu praktyka może doprowadzić do odebrania konstytucyjnie gwarantowanych praw grupom mniejszościowym ze względu na wysoki poziom uprzedzeń wobec przedstawicieli i przedstawicielek danej grupy. Nastroje społeczne i poziom uprzedzeń nie powinien być czynnikiem decydującym o równouprawnieniu obywateli i obywatelek.

Jak podkreśla Prof. Roman Wieruszewski, z którym zgadza się KPH, “Nie wszystkie problemy nadają się do tego, aby poddać je pod głosowanie powszechne. Rozstrzygnięcie pewnych sporów, nazwijmy je – cywilizacyjnych – wymaga podjęcia decyzji przez ustawodawcę. Do takich decyzji należy np. zniesienie kary śmierci, zakaz tortur, regulacje dot. przerywania ciąży itp. Wynik głosowania może być łatwo zmanipulowany, na przykład przez populistów”.