Wesprzyj KPH

W związku z wypowiedzią Jacka Żakowskiego dotyczącą propozycji zorganizowania referendum w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji związku partnerskiego, Kampania Przeciw Homofobii stoi na stanowisku, iż kwestie dotyczące praw człowieka, a zwłaszcza te dotyczące praw mniejszości społecznych nie powinny być poddawane referendom.

[Zobacz więcej…]

Zgadzamy się z wypowiedzią Prof. Wiktora Osiatyńskiego, który stwierdził, że „W drodze referendum nie powinno się decydować w sprawach praw człowieka, zwłaszcza dotyczących mniejszości. Obawiam się, że referendum spolaryzowałoby stanowiska, upolityczniło problem i na długo odsunęło realizację praw osób LGBT”. Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii tego typu praktyka może doprowadzić do odebrania konstytucyjnie gwarantowanych praw grupom mniejszościowym ze względu na wysoki poziom uprzedzeń wobec przedstawicieli i przedstawicielek danej grupy. Nastroje społeczne i poziom uprzedzeń nie powinien być czynnikiem decydującym o równouprawnieniu obywateli i obywatelek.

Jak podkreśla Prof. Roman Wieruszewski, z którym zgadza się KPH, „Nie wszystkie problemy nadają się do tego, aby poddać je pod głosowanie powszechne. Rozstrzygnięcie pewnych sporów, nazwijmy je – cywilizacyjnych – wymaga podjęcia decyzji przez ustawodawcę. Do takich decyzji należy np. zniesienie kary śmierci, zakaz tortur, regulacje dot. przerywania ciąży itp. Wynik głosowania może być łatwo zmanipulowany, na przykład przez populistów”. 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?