Wesprzyj KPH

Przez Polskę przeszła kolejna fala homofobicznej nienawiści. Ostatnie tygodnie przyniosły lawinę wypowiedzi cynicznych polityków, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, którzy w swoich wystąpieniach  systematycznie odczłowieczali społeczność LGBT+. Mocny głos sprzeciwu zabrało środowisko akademickie. Wśród uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych, które wydały oświadczenia potępiające homofobię władz, znalazły się m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Nauk.

W odpowiedzi na nienawistne i odczłowieczających wypowiedzi padające z ust polityków pod adresem społeczności LGBT, mocny głos sprzeciwu zabrało środowisko akademickie. Uczelnie wyższe w Polsce, takie jak np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński na przestrzeni ostatnich tygodni opublikowały liczne oświadczenia, w których stanowczo sprzeciwiły się mowie nienawiści skierowanej wobec osób LGBT. Rektorzy odwołując się do takich wartości jak prawa człowieka, godność ludzka i szacunek zapewnili, że w murach ich uczelni każda osoba, niezależnie od swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, może czuć się bezpiecznie jako członek/członkini wspólnoty akademickiej.

Uniwersytety murem za społecznością LGBT+

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zrzeszających rektorów uczelni, do którego należą m.in. Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydało oświadczenie, w którym czytamy, że „żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości będącej częścią naszego społeczeństwa”.

PAN zabiera głos ws. homofobii władz

Głos zabrała również Polska Akademia Nauk, w tym Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, apelując do “wszystkich uczestników życia publicznego, w szczególności do polityków większości parlamentarnej oraz sympatyzujących z nimi dziennikarzy, o zaprzestanie wygłaszania i rozpowszechnia nienawistnych, pogardliwych i dehumanizujących komentarzy na temat osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe (…) Takie komentarze podtrzymują uprzedzenia i stereotypy wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe, które nie mają żadnego potwierdzenia w aktualnej wiedzy naukowej, w szczególności wiedzy z zakresu nauk biomedycznych i nauk społecznych”.

List protestacyjny do Prezydenta

Grupa naukowców i naukowczyń polskich wystosowała list protestacyjny przeciw kampanii nienawiści uderzającej w osoby LGBTQ+ wyrażając sprzeciw wobec ostatnich wypowiedzi prezydenta Dudy: „Postawa i wystąpienia obecnego Prezydenta RP stworzyły klimat przyzwolenia dla eskalacji agresji wobec środowisk LGBT”. Sprzeciw wobec festiwalu pogardy wyraziły również towarzystwa naukowe – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Etyczne, a także Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

KUL również potępia nienawiść

Co więcej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odciął się od homofobicznych i nienawistnych słów swojego pracownika Przemysława Czarnka podkreślając że KUL pozostaje wierny nauczaniu Kościoła Katolickiego, który wskazuje, że „wszyscy ludzie mają tę samą naturę i cieszą się równą godnością”, jednocześnie Rektor KUL skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

Lista ośrodków szkolnictwa wyższego, towarzystw naukowych i stowarzyszeń sprzeciwiających się trwającym atakom na osoby LGBT:

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?