01 lipca 2020

Środowiska akademickie solidarnie przeciw homofobii – ponad 40 oświadczeń uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych

Przez Polskę przeszła kolejna fala homofobicznej nienawiści. Ostatnie tygodnie przyniosły lawinę wypowiedzi cynicznych polityków, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, którzy w swoich wystąpieniach  systematycznie odczłowieczali społeczność LGBT. Mocny głos sprzeciwu zabrało środowisko akademickie. Wśród uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych, które wydały oświadczenia potępiające homofobię władz, znalazły się m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Nauk.

 

W odpowiedzi na nienawistne i odczłowieczających wypowiedzi padające z ust polityków pod adresem społeczności LGBT, mocny głos sprzeciwu zabrało środowisko akademickie. Uczelnie wyższe w Polsce, takie jak np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński na przestrzeni ostatnich tygodni opublikowały liczne oświadczenia, w których stanowczo sprzeciwiły się mowie nienawiści skierowanej wobec osób LGBT. Rektorzy odwołując się do takich wartości jak prawa człowieka, godność ludzka i szacunek zapewnili, że w murach ich uczelni każda osoba, niezależnie od swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, może czuć się bezpiecznie jako członek/członkini wspólnoty akademickiej.

 

Uniwersytety murem za społecznością LGBT

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zrzeszających rektorów uczelni, do którego należą m.in. Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydało oświadczenie, w którym czytamy, że “żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości będącej częścią naszego społeczeństwa“.

 

PAN zabiera głos ws. homofobii władz

Głos zabrała również Polska Akademia Nauk, w tym Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, apelując do “wszystkich uczestników życia publicznego, w szczególności do polityków większości parlamentarnej oraz sympatyzujących z nimi dziennikarzy, o zaprzestanie wygłaszania i rozpowszechnia nienawistnych, pogardliwych i dehumanizujących komentarzy na temat osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe (…) Takie komentarze podtrzymują uprzedzenia i stereotypy wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe, które nie mają żadnego potwierdzenia w aktualnej wiedzy naukowej, w szczególności wiedzy z zakresu nauk biomedycznych i nauk społecznych”.

 

List protestacyjny do Prezydenta

Grupa naukowców i naukowczyń polskich wystosowała list protestacyjny przeciw kampanii nienawiści uderzającej w osoby LGBTQ+ wyrażając sprzeciw wobec ostatnich wypowiedzi prezydenta Dudy: “Postawa i wystąpienia obecnego Prezydenta RP stworzyły klimat przyzwolenia dla eskalacji agresji wobec środowisk LGBT”. Sprzeciw wobec festiwalu pogardy wyraziły również towarzystwa naukowe – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Etyczne, a także Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

 

KUL również potępia nienawiść

Co więcej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II odciął się od homofobicznych i nienawistnych słów swojego pracownika Przemysława Czarnka podkreślając że KUL pozostaje wierny nauczaniu Kościoła Katolickiego, który wskazuje, że „wszyscy ludzie mają tę samą naturę i cieszą się równą godnością”, jednocześnie Rektor KUL skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

 

Lista ośrodków szkolnictwa wyższego, towarzystw naukowych i stowarzyszeń sprzeciwiających się trwającym atakom na osoby LGBT:

 

 

Zdjęcie <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Freepik</a>