Wesprzyj KPH

W dniu 30 maja w siedzibie ONZ w Genewie odbyło się drugie sprawozdanie rządu z Polskiego z przestrzegania praw człowieka w ramach cyklicznego mechanizmu sprawozdawczego – Universal Periodic Review (UPR).

Na wysłuchaniu obeni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Kampanii Przeciw Homofobii, PTPA i Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Organizacje nie miały prawa głosu podczas tej sesji.

Polski Rząd reprezentowany przez delegację na czele z Grażyną Bernatowicz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawił sprawozdanie za lata 2008-2012. Zgodnie z procedurą – państwa członkowskie ONZ oraz państwa trzecie mogły ustosunkować się do raportu Polski i zgłaszać do niego rekomendacje.

W rekomendacjach 8 krajów w tym Holandii, USA i Wielkiej Brytanii pojawiła się kwestia osób LGBT, w tym uwzględnienie tożsamości płciowej jako cechy chronionej, nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstw i mowy nienawiści oraz wprowadzenie rejestrowanych związków osób tej samej płci. Przedstawiciele Polskiej delegacji nie odnieśli się w żaden sposób do powyższych kwestii.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?