12 listopada 2009

Spotkanie założycielskie KPH Łódź

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej KPH Łódź w poniedziałek 23 listopada o godzinie 17.30.

W poniedziałek 23 listopada w Łódzkiem Centrum Społecznym MS na ul. Rewolucji 1905r. 46 odbędzie się otwarte spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej KPH Łódź, na które serdecznie zapraszamy.
Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych zakładaniem lub współtworzeniem oddziału w województwie łódzkim.
Gośćmi spotkania będą:
Marta Abramowicz Prezeska Kampanii Przeciw Homofobii oraz Marta Tryba koordynatorka wolontariatu KPH.

Osoby zainteresowane wolontariatem w grupie inicjatywnej KPH Łódź proszone
są o kontakt [email protected]