05 grudnia 2009

Spotkanie założycielskie KPH Kielce

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej KPH Kielce w czwartek 17 grudnia o godzinie 17.30.

W roku 2009 powstało osiem oddziałów lokalnych Kampania Przeciw Homofobii. Ostatnim miastem wojewódzkim w którym tworzy się oddział KPH są Kielce.
W czwartek 17 grudnia o godzinie 17.30 na ul. Śniadeckich 6/6 w siedzibie Stowarzyszenia Poradnia Ławka w Kielcach odbędzie się spotkanie założycielskie oddziału, na które serdecznie zapraszamy. Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych zakładaniem lub współtworzeniem KPH w województwie świętokrzyskim.
Gośćmi spotkania będą:
Tomek Szypuła wiceprezes Kampanii Przeciw Homofobii oraz Marta Tryba koordynatorka wolontariatu KPH.

Osoby zainteresowane współpracą z grupą inicjatywną KPH Kielce proszone
są o kontakt [email protected]