03 lutego 2009

Spotkanie z partią Racja Polskiej Lewicy

3 lutego prezes KPH, Robert Biedroń spotkał się z przedstawicielami partii Racja Polskiej Lewicy.

W spotkaniu z ramienia partii Racja PL uczestniczyli sekretarz generalny Jan Barański, wiceprzewodniczący Krzysztof Mróź oraz Joanna Gajda, członkini Zarządu Krajowego partii. Podczas spotkania omówiono współpracę partii z KPH, w tym poparcie postulatów zmian w projekcie ustawy o równym traktowaniu.

Racja Polskiej Lewicy, której przewodniczącą jest prof. Maria Szyszkowska od wielu lat aktywnie angażuje się w akcje przeciwko dyskryminacji i nietolerancji.