Wesprzyj KPH

W dniu 19 października odbyło się spotkanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

 

Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele organizacji społecznych, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – Dorota Pudzianowska, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – Krzysztof Śmiszek oraz Kampanii Przeciw Homofobii – Zofia Jabłońska. Obecni byli także przedstawiciele biura legislacyjnego rządu. Na pytania i propozycje przedstawione przez organizacje, członków biura legislacyjnego oraz posłów i posłanek odpowiadała Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania – Elżbieta Radziszewska oraz członkowie i członkinie jej biura.

Na wiele wątpliwości i wniosków o zmianę treści projektu ustawy, padała zazwyczaj jedna odpowiedź – ustawa zawiera tylko to, na co wskazuje tytuł, nic ponad to. Nie będzie to więc zapowiadana ‘ustawa równościowa’, ani ‘ustawa o niedyskrymiancji’, ale ‘ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania’, a głównym celem jej stworzenia – uniknięcie przez Polskę kar finansowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszystko to ma to usprawiedliwiać pośpiech w jakim prowadzony jest proces legislacyjny, jej bardzo okrojony charakter, niezgodność z zaleceniami organizacji między- i ponadnarodowych, a nawet wątpliwości co do zgodności z Konstytucją niektórych jej zapisów.

Wszystkie powyższe wątpliwości co do zawartości ustawy były już wielokrotnie przedstawiane przez Koalicję na rzecz Równych Szans, w skład której wchodzi m.in. KPH – jednak bezskutecznie. Jedyne poprawki jakie zostały zaakceptowane przez Pełnomocnika pochodziły od prawników z biura legislacyjnego i miały charakter techniczny.

Posiedzenie Komisji Sejmowych odbędzie się w przyszłym tygodniu. Posłanka SdPl, Zdzisława Janowska zapowiedziała iż przedstawi poselski projekt poprawek do projektu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?