Wesprzyj KPH

W dniu 20 października o godzinie 18.00 w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii w Warszawie odbędzie się spotkanie Grupy Roboczej ds. mowy nienawiści.

KPH kontynuuje prace nad wprowadzeniem zmian w kodeksie karnym w zakresie penalizacji mowy nienawiści. Chcemy dostosować prawo polskie do standardów europejskich w tym zakresie i włączyć inne grupy narażone na nietolerancję w zakres ochrony przed mową nienawiści.

Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby chętne do współpracy nad projektem. Więcej informacji w zakładce https://kph.org.pl/pl/edukacja/mowa-nienawici-przestpstwem.

Przedmiotem spotkania będzie wstępne zapoznanie się członków grupy oraz omówienie możliwości społecznego nagłośnienia problemu.

Osoby zainteresowane udziałem w Grupie proszę o wcześniejszy kontakt (wraz z krótkim CV: co robisz, jakie masz zainteresowania, jak możesz pomóc Grupie) pod adres: zjablonska@kph.org.pl.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?